Note - 2018-02-21 New Line code (改行コード )
TIL
781
White

Anh Tran viết ngày 22/02/2018

New Line Code (改行コード)

New Line Code: Mã quy ước kí tự xuống dòng cho từng hệ điều hành

Tên     Ý Nghĩa Code OS
CR (Carriage Return ) Trả con trỏ về đầu dòng, không xuống dòng mới \r MAC OS-9 trở về trước
LF (Line Feed) Xuống dòng mới, không trả con trỏ về dầu dòng \n Linux, Mac OSX
CRLF Xuống dòng mới, trả con chuột về đầu dòng \r\n Windows

Từ vựng (言葉)

開発 (かいはつ):KHAI PHÁT - phát triển, development
例:iOSとAndroidアプリを開発しています。
改: CẢI 改修 (かいしゅう):Cải Cách
行: HÀNH
種類:(しゅるい) Chủng loại

Update cuối ngày

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Anh Tran

5 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 0
Coding (コーディング) Từ (Link) này, mình xin tóm tắt lại theo quan điểm cá nhân. Trong SQL tồn tại 3 khái niệm logic : True, False, Unknown(NULL) Xếp...
Anh Tran viết 3 năm trước
1 0
White
1 3
Tham khảo, tóm tắt từ (Link). Cấu trúc của một email Một email sẽ gồm 3 phần chính: Phần mở đầu (前文ーぜんぶん) : Chào hỏi và tự giới thiệu bản thân...
Anh Tran viết 3 năm trước
1 3
White
1 0
Descriptor Cảm ơn tác giả vì (Link) hay và chất lượng về descriptor. Mình xin copy ví dụ từ bài viết trên. class NonNegativeDescriptor(object):...
Anh Tran viết 3 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!