Note - 2018-02-19 [Non-Code] Cách viết mail công việc bằng tiếng Nhật (仕事の日本語メールの書き方)
TIL
781
White

Anh Tran viết ngày 19/02/2018

Tham khảo, tóm tắt từ bài viết.

Cấu trúc của một email

Một email sẽ gồm 3 phần chính:
* Phần mở đầu (前文ーぜんぶん) : Chào hỏi và tự giới thiệu bản thân
* Phần nội dung (本文ーほんぶん) : Trình bày cụ thể, chi tiết nội dung muốn trao đổi
* Phần kết (末文ーまつぶん) : Kết thúc bằng một câu chào, chữ kí của người gửi

Phần mở đầu (全文)

Phần mở đầu sẽ bao gồm 4 phần: 「宛名」(あてな - Thông tin người nhận) +「挨拶」(あいさつ - Lời chào hỏi) +「自己紹介」(じこしょうかい - Tự giới thiệu bản thân) + 「趣旨」(しゅし - Muc đích)
*宛名:Bao gồm 会社名 + 部署名 + 氏名
*挨拶:お疲れ様です、はじめまして、お世話になってあります。
*自己紹介:会社名 + 部署名 + 氏名
*趣旨:Sơ lược nội dung, lí do gửi.

Phần nội dung (本文) 

**Lưu ý khi viết:
+ Một dòng không quá 20-30 chữ
+ Khoảng 3->5 dòng thì nên xuống hàng

Phần kết thúc (末文)

Lời chào và kí tên: 
Thông dụng: 以上、よろしくお願い致します。

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Anh Tran

5 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 0
Coding (コーディング) Từ (Link) này, mình xin tóm tắt lại theo quan điểm cá nhân. Trong SQL tồn tại 3 khái niệm logic : True, False, Unknown(NULL) Xếp...
Anh Tran viết 3 năm trước
1 0
White
1 0
Descriptor Cảm ơn tác giả vì (Link) hay và chất lượng về descriptor. Mình xin copy ví dụ từ bài viết trên. class NonNegativeDescriptor(object):...
Anh Tran viết 3 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!