Note - 2018-02-16 [全文・全体・全て]
TIL
782
White

Anh Tran viết ngày 28/05/2018

Coding (コーディング)

Từ bài viết này, mình xin tóm tắt lại theo quan điểm cá nhân.
Trong SQL tồn tại 3 khái niệm logic : True, False, Unknown(NULL)
Xếp 3 trạng thái theo thứ tự (quy ước chiều từ trái sáng phải là "lớn dần") :
False < Unknown < True

 • Đối với phép toán or ưu tiên giá trị lớn nhất:
  Ví dụ:
  True or Unknown -> True
  False or Unknown -> Unknown

 • Đối với phép toán and ưu tiên giá trị nhỏ nhất:
  Ví dụ
  True and Unknown -> True
  False and Unknown -> False

  • Đối với phép toán <>(not): Not Unknow -> Unknow

Tiếng Nhật (日本語)

===================================================
3 Từ dưới đây đều mang ý nghĩa giống nhau là "tất cả", nhưng tùy theo trường hợp sẽ có cách dùng khác nhau.
 + 全部 (ぜんぶ)
 *Cách sử dụng(使い方):

- Sử dụng trong trường hợp có đề cập tới số lượng, giá trị cụ thể
- Sử dụng cho cả người và vật
- Các thứ cùng thể loại, tính chất tập hợp với nhau
- Thường dùng cho trường hợp chỉ con số, giá cả
 *Ví dụ (例ーれい :
  植木が全部枯れた。→ Tất cả cây trồng đều bị héo
  (うえきがぜんぶかれた)
  全部食べました。→ Ăn hết tất cả
 りんごは10円、卵は20円、全部で30円です。
 
 + 全体 (ぜんたい)
 *Cách dùng (使い方)
 - Sử dụng tổng thể, không đề cấp tới chủ thể nào
 *Ví dụ (例)
全体の99パーセントが完成(かんせい)しました。

 + 全て(すべて)
 *Cách dùng (使い方)
- Sử dụng tương tự như 全体 nhưng được dùng trong văn viết

*Ví dụ (例)
在庫は全て売り切れた
(ざいこ) (うりきれた)
全てのものにはじめりがある

===================================================
** お旧正月**(おきゅ しょうがつ)Tết nguyên đán

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Anh Tran

5 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 3
Tham khảo, tóm tắt từ (Link). Cấu trúc của một email Một email sẽ gồm 3 phần chính: Phần mở đầu (前文ーぜんぶん) : Chào hỏi và tự giới thiệu bản thân...
Anh Tran viết 3 năm trước
1 3
White
1 0
Descriptor Cảm ơn tác giả vì (Link) hay và chất lượng về descriptor. Mình xin copy ví dụ từ bài viết trên. class NonNegativeDescriptor(object):...
Anh Tran viết 3 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!