Nói lại về asp.net của anh Micro...
White

ngnam viết ngày 25/05/2015

Nhắc lại asp.net là gì

Khái niệm: mà ai cũng biết nếu đã từng đọc trên ASP.NET.
ASP.NET là một công nghệ web miễn phí dùng để xây dựng những trang web, những ứng dụng web lớn sử dụng HTML, CSS và javascript. Bạn cũng có thể tạo ra các web API, các trang web chạy trên di động, sử dụng các công nghệ thời gian thực như web socker và nhiều hơn nữa.

Cài đặt môi trường phát triển:
  • Webserver: IIS;
  • Database: SQL.
  • Công cụ phát triển: VisulStudio và web matric.

Xây dựng trang web với ASP.NET

Công nghệ ASP.NET hiện tại cung cấp ba nền tảng hỗ trợ tạo các ứng dụng web: Web Forms, ASP.NET MVC và ASP.NET Webpages. Cả 3 nền tảng đều đang hoạt động rất ổn định và bền vững và bạn có thể tạo ra các ứng dụng web tuyệt vời với mỗi nền tảng. Với mỗi một lựa chọn sẽ mang lại cho bạn những lợi ích và những tính năng của từng nền tảng mang lại.

Mỗi một nền tảng được sử dụng cho một mục tiêu phát triển khác nhau. Việc chọn một nền tảng phù thuộc vào những gì bạn biết và kiểu ứng dụng mà bạn muốn tạo ra. Ba nền tảng này sẽ luôn được hỗ trợ, cập nhật và cải thiện các tính năng mới được phát hành trong tương lai.

Sau đây là cái nhìn tổng quan và ý tưởng cho việc lựa chọn một nền tảng để xây dựng ứng dụng web của bạn

Nền tảng kinh nghiệm về HÌnh thức phát triển và kỹ năng Chuyên môn
Web Pages Classic ASP, PHP Ngôn ngữ đánh dấu HTML và các đoạn mã trong cùng một tệp tin Mới bắt đầu, cơ bản
Web Forms Win Forms, WPF, .NET Phát triển nhanh bằng cách sử dụng các thư viện điều khiển xử lý HTML cơ bản - tùy chỉnh
MVC Ruby on Rails, .NET Hiểu cơ bản về các điều khiển HTML, phân biệt mã với các ngôn ngữ đánh dấu. Sự lựa chọn tốt nhất để phát triển các ứng dụng di động và SPA cơ bản và tùy biến.

Tóm lại:

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

ngnam

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!