Nodejs Express RestAPI – Upload/Import CSV File to MySQL – using Fast-CSV & Multer

https://grokonez.com/node-js/nodejs-express-restapi-upload-import-csv-file-to-mysql-using-fast-csv-multer

Nodejs Express RestAPI – Upload/Import CSV File to MySQL – using Fast-CSV & Multer

In the tutorial, Grokonez shows how to upload & import CSV File/Data to MySQL using fast-csv and multer libs.

Related post:

Technologies

  • Node.js
  • Express
  • MySQL
  • Multer
  • Fast-CSV

Goal

We create a Node.js project as below structure:

nodejs-upload-import-csv-file-data-to-mysql---using-fast-csv---multer---project-structure

CSV File ->


id,name,address,age
1,Jack Smith,Massachusetts,23
2,Adam Johnson,New York,27
3,Katherin Carter,Washington DC,26
4,Jack London,Nevada,33
5,Jason Bourne,California,36

-> Results:

nodejs-upload-import-csv-file-data-to-mysql---using-fast-csv---multer---mysql-schema

nodejs-upload-import-csv-file-data-to-mysql---using-fast-csv---multer---result

Practice

Install Express, Fast-CSV, Multer, MySQL

– Init package.json file by cmd: npm init -> Then install express, mysql, fast-csv & multer libs:

More at:

https://grokonez.com/node-js/nodejs-express-restapi-upload-import-csv-file-to-mysql-using-fast-csv-multer

Nodejs Express RestAPI – Upload/Import CSV File to MySQL – using Fast-CSV & Multer

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 12 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 10 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 10 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/frontend/angular/angular6/kotlinspringbootangular6crudhttpclientmysqlexamplespringdatajparestapisexample Kotlin Spring Boot +...
loveprogramming viết 6 tháng trước
0 0
White
23 0
Mysql innodb internal là một chủ đề khá sâu. Bản thân tôi cũng chưa bao quát hết. Bài viết này chỉ cung cấp một cái nhìn sơ lược. Để các bạn khôn...
manhdung viết hơn 6 năm trước
23 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!