Nodejs - Globals in a Global
TIL
500
@100daysTIL
43
White

ngminhtrung viết ngày 15/02/2018

Nodejs - Globals in a global

Day21

Nếu như khi viết JavaScript, ta gọi object window thì nó được coi là ông trùm của mọi object còn lại. Vậy với Node.js thì sao? Node.js không làm việc với object window, vậy "ai" mới là biến toàn cục ("global") khi làm với Node.js?

Triệu hồi object global trong Node.js như thế nào?

Đừng đọc sách lằng nhằng, cứ lấy 1 file app.js hoặc index.js trong 1 module đơn giản nhất của bạn, thêm 1 dòng console.log(global) vào cuối, sau đó gọi:

node app.js
// hoặc node index.js

trong terminal xem nó in ra cái gì là biết ngay thằng global hình thù ra sao. Sẽ gần như bên dưới đây, vô cùng trực quan.

global
{ console: [Getter],
 global: [Circular],
 process:
  process {
   title: 'node',
   version: 'v9.5.0',
   versions:
   { http_parser: '2.7.0',
    node: '9.5.0',
    v8: '6.2.414.46-node.18',
    uv: '1.19.1',
    zlib: '1.2.11',
    ares: '1.13.0',
    modules: '59',
    nghttp2: '1.29.0',
    napi: '2',
    openssl: '1.0.2n',
    icu: '60.1',
    unicode: '10.0',
    cldr: '32.0',
    tz: '2017c' },
   arch: 'x64',
   platform: 'linux',
   release:
   { name: 'node',
    sourceUrl: 'https://nodejs.org/download/release/v9.5.0/node-v9.5.0.tar.gz',
    headersUrl: 'https://nodejs.org/download/release/v9.5.0/node-v9.5.0-headers.tar.gz' },
   argv:
   [ '/usr/bin/node',
    '/home/ngminhtrung/Working/GitHub/freecodecamp/backend/app-echo-server/index.js' ],
   execArgv: [],
   env:
   { CINNAMON_VERSION: '3.6.7',
    CLUTTER_IM_MODULE: 'ibus',
    DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS: 'unix:abstract=/tmp/dbus-PbKcbVgWdG,guid=a3ac93f7f5bc92019fbf5f6d5a83f989',
    DEFAULTS_PATH: '/usr/share/gconf/cinnamon.default.path',

Vậy cụ thể đám con cháu của global gồm những ai?

Tra tài liệu của Node.js về object globalđây. Hiện tại danh sách gồm:

 • Class:Buffer
 • __dirname
 • __filename
 • clearImmediate(immediateObject)
 • clearTimeout(timeoutObject)
 • console
 • exports
 • global
 • module
 • process
 • require()
 • setImmediate(callback[,..args])
 • setInterval(callback, delay[, ...args])
 • setTimeout(callback, delay[, ...args])

Là con cháu, nghĩa là muốn triệu tập từng đứa con/ cháu một, thì cứ console.log(global.tên_con.tên_cháu.tên_chắt) ra thôi.

Tuy vậy, riêng đối với hàng "con", Node.js cho phép ta bỏ qua cụm "global" đi để tránh dài dòng. Tức là gọi global.process với process là tương đương.

Trong tài liệu của Node.js thì không thấy ghi, còn trong khóa học "Microsoft: DEV283x - Introduction to Node.js", họ gọi những đứa con của object global là "global*s*".

Ý nghĩa của từng thằng trên như thế nào?

Tốt nhất vẫn là tham khảo tài liệu chính thức của Node.js. Còn để có cảm nhận đầu tiên, thì cứ tay làm hàm nhai, cứconsole.log kèm tên của đối tượng cần nghiên cứu rồi quan sát kết quả thôi.

Ví dụ:

 • Với __dirname__filename, trước đọc code theo tutorial cứ hiểu ậm à ậm ừ, giờ gọi luôn console.log(__dirname)console.log(__filename), nhìn terminal có gì? Nhìn cái hiểu ngay.
 //__dirname

 /home/ngminhtrung/Working/GitHub/freecodecamp/backend/app-echo-server

 //__filename

 /home/ngminhtrung/Working/GitHub/freecodecamp/backend/app-echo-server/index.js
 • Với process, hoặc là tra tài liệu từng cái để biết tên thuộc tính của process, còn không trong những editor như VS Code, tự nó gợi ý mình rồi, nhìn qua là biết có thể gọi những gì.

alt text

Chú ý đến global.process (hay đơn giản là process)

Mỗi một chương trình Node.js khi chạy thì được tính là 1 "process" (tiến trình). Để biết tiến trình đó vuông tròn méo mó ra sao, ta gọi object global.process trong module đang chạy. Lưu ý:

 • gọi module nào biết module đó
 • global.process khi gọi ở module A (hoặc app A) không cho ta biết về module B (hoặc app B) cũng đang chạy.

Những thứ thuộc về process cần chú ý:

 • env: biến môi trường
 • argv: tham số khi truyền vào lệnh node index.js ở command line.
 • exit(): method để kết thúc tiến trình

Thỉnh thoảng gặp hướng dẫn gõ dòng lệnh:

NODE_ENV=development node -e "console.log(process.env.NODE_ENV)"

thì hiểu rằng lệnh trên có thể tách ra làm 2:

// thứ nhất
NODE_ENV=development 
// gán giá trị của thuộc tính NODE_ENV trong `process.env bằng "development"

// thứ hai
node -e "console.log(process.env.NODE_ENV)"
// in giá trị của process.env.NODE_ENV thông qua console.log

NODE_ENV đơn giản chỉ là một quy ước của lập trình viên. Giá trị của nó có thể là:

 • development --> tương ứng với giai đoạn phát triển sản phẩm, code chứa nhiều phần để in ra thông báo lỗi.
 • 'production` --> tươn gứng với giai đoạn phát hành sản phẩm, các thông báo lỗi bị ẩn đi

Làm sao để biết tất cả những tiến trình của Node.js đang chạy trên máy?

Gõ trong terminal lệnh sau:

ps aux | grep 'node'

hoặc

ps -aef | grep 'node`

trong đó:

 • ps (chắc là viết tắt của proces*s*) là lệnh in ra các process (tiến trình) đang chạy:
 • ps aux hoặc ps -aef để giúp in các process theo 1 format nào đó
 • kết quả trả về sẽ được truyền sang cho grep 'node'
 • grep là lệnh tìm dòng có thông tin trùng (hoặc không trùng với điều kiện cho trước). Ở đây grep 'node' là tìm những dòng có chữ 'node`.
 • Đại loại lệnh ps trên sẽ giúp liệt kê toàn bộ các process đang chạy, in ra theo một định dạng nào đó, rồi tống kết quả vào bộ lọc grep, bộ lọc này sẽ xem tiến trình nào có chữ node thì in ra màn hình.

Khi đã biết ông Node nào đang chạy, có cả số chứng minh thư của ông ý (tức là số PID), thì có thể cho ông ý dừng lại bằng lệnh:

kill số_PID_của_tiến_trình_Nodejs

Kết luận:

Khi học, tốt nhất là cứ console.log() để tự mình quan sát và trải nghiệm trong các ví dụ đơn giản, kết hợp cùng với tài liệu chứ đừng chỉ đọc.

Tham khảo thêm sau này:

ngminhtrung 15-02-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

ngminhtrung

31 bài viết.
15 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
25 5
Ghi chú: Tiêu đề hoàn toàn mang tính câu view. Bài copy từ blog của tác giả :) Tại sao lại có bài viết này? Một ngày đẹp giời tôi cần kiểm t...
ngminhtrung viết 2 tháng trước
25 5
White
4 11
Nói thực, tôi cũng không biết gì về (Link) cho đến hôm bị cô bạn (Linh Ngô) đè ra cài ngấu nghiến trên máy và bảo cái này là "bắt buộc" nếu dùng Ma...
ngminhtrung viết 2 tháng trước
4 11
White
4 0
Vẽ Spirograph bằng D3.js Chắc hồi trẻ con ai cũng đã từng một lần nghịch 1 cái thước "sáng tạo" tên là "Spirograph" (/ˈspīrəˌɡraf/). Khi ấy ta đặt...
ngminhtrung viết 1 tháng trước
4 0
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
31 bài viết.
15 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!