Nodejs - Cache in-memory trong Nodejs
nodejs
107
duyetdev
13
node
8
White

Duyệt viết ngày 06/06/2016

memory-cache là một package đơn giản trong Nodejs, giúp chúng ta cache 1 biến hay một giá trị bất kì vào bộ nhớ để dễ dàng quản lý, ngoài ra còn có thể thiết lập thời gian để tự hủy cache khi cần thiết.

alt text

Installation

npm install --save memory-cache

Usage

var cache = require('memory-cache');

// now just use the cache

cache.put('foo', 'bar');
console.log(cache.get('foo'))

// that wasn't too interesting, here's the good part

cache.put('houdini', 'disappear', 100) // Time in ms
console.log('Houdini will now ' + cache.get('houdini'));

setTimeout(function() {
 console.log('Houdini is ' + cache.get('houdini'));
}, 200);

sẽ in ra trong console:

bar
Houdini will now disappear
Houdini is null

API

put = function(key, value, time)

 • Lưu một giá trị vào bộ nhớ.
 • Nếu không có time thì biến được lưu vĩnh viễn.

get = function(key)

 • Lấy giá trị cache.
 • Nếu key không tồn tại, trả về giá trị null

del = function(key)

 • Xóa giá trị, trả về true nếu xóa thành công, ngược lại false.

clear = function()

 • Xóa toàn bộ cache. ## size = function()
 • Trả về số lượng giá trị lưu trong cache.

memsize = function()

 • Trả về tổng số bộ nhớ mà cache sử dụng.

debug = function(bool)

 • Bật tắt chế độ debug

keys = function()

 • Trả về danh sách các keys.

Tham khảo

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Duyệt

17 bài viết.
46 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
29 6
Chuyển từ PHP sang Nodejs thật có nhiều cái bỡ ngỡ. Cấu trúc được viết dưới dạng NoneBlocking tăng tốc độ xử lý và chịu tải lên cực cao. Ứng dụng c...
Duyệt viết gần 6 năm trước
29 6
White
25 8
(Link) cho giải pháp đóng gói, vận chuyển và triển khai ứng dụng hết sức nhanh chóng và đơn giản. Với Docker, các thành viên trong team (cũng như v...
Duyệt viết gần 5 năm trước
25 8
White
23 9
Git là công cụ mạnh để quản lý project, được sử dụng hầu hết phổ biến hiện nay. Một vài trường hợp bạn cần phải phục hồi code đểu, code ngủ gật, bl...
Duyệt viết gần 6 năm trước
23 9
Bài viết liên quan
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 4 tháng trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
17 bài viết.
46 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!