NodeJS/Express Rest APIs + Bootstrap Table + Ajax JQuery example

https://grokonez.com/frontend/nodejs-express-rest-apis-bootstrap-table-ajax-jquery

NodeJS/Express Rest APIs + Bootstrap Table + Ajax JQuery example

In the tutorial, we show how to use Bootstrap Table & Ajax JQuery to show data from NodeJS/Express RestAPIs.

Related posts:

Goal

We create a NodeJS/Express project as below structure:


/NodeJS-Express-Ajax-JQuery-Bootstrap-Table
  /app
    /controllers
      customer.controller.js
    /routes
      customer.route.js
  /node_modules
  /resources
    /static
      /jquery
        ajaxLoadData.js
  /views
    404.html
    index.html
  package.json
  package-lock.json
  server.js

Run above project then makes a request http://localhost:8081:

-> Bootstrap view:

NodeJS-Express-Ajax-JQuery-Bootstrap-Table-view

Practice

Setting up NodeJS/Express project

Create a folder 'NodeJS-Express-Ajax-JQuery-Bootstrap-Table':

More at:

https://grokonez.com/frontend/nodejs-express-rest-apis-bootstrap-table-ajax-jquery

NodeJS/Express Rest APIs + Bootstrap Table + Ajax JQuery example

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

444 bài viết.
77 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/frontend/angular/angular6/kotlinspringbootangular6crudhttpclientmysqlexamplespringdatajparestapisexample Kotlin Spring Boot +...
loveprogramming viết 1 tháng trước
0 0
White
9 0
Có bao giờ bạn thắc mắc, chuyện gì thực sự diễn ra khi chúng ta gõ một địa chỉ trang web (ví dụ: (Link)) lên trình duyệt và nhấn Enter? Đầu tiên, t...
Lam Pham viết hơn 3 năm trước
9 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
444 bài viết.
77 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!