Những điểm khác nhau quan trọng giữa Python 2.x và Python 3.x
Python
74
White

Trương Tuấn Quang viết ngày 14/06/2016

1. Division operator

Nếu bạn đang có một công việc nâng cấp phiên bản Python, vậy hãy chú ý tới phép chia. Xem ví dụ sau đây nhé.

print 7 / 5
print -7 / 5  
Output in Python 2.x:
1
-2

Output in Python 3.x:
1.4
-1.4

2. Print function

Đây là một trong những sự thay đổi được biết đến nhiều nhất từ bản Python 2.x lên Python 3.x

print 'Hello, Geeks'   # Python 3.x doesn't support
print('Hope You like these facts')
Output in Python 2.x:
Hello, Geeks
Hope You like these facts

Output in Python 3.x:
File "a.py", line 1
  print 'Hello, Geeks'
            ^
SyntaxError: invalid syntax

3. Unicode

Trong Python 2.x, kiểu mặc định của String là ASCII, nhưng ở Python 3.x kiểu mặc định của String là Unicode

print(type('default string '))
print(type(u'string with b '))
Output in Python 2.x (Unicode and str are different):
<type 'str'>
<type 'unicode'>

Output in Python 3.x (Unicode and str are same):
<class 'str'>
<class 'str'>

4. Xrange

for x in xrange(1, 5):
  print(x),

for x in range(1, 5):
  print(x),
Output in Python 2.x:
1 2 3 4 1 2 3 4

Output in Python 3.x:
NameError: name 'xrange' is not defined

5. Error Handling

Đây là một thay đổi nhỏ trên phiên bản 3.x, từ khoá as đã trở thành bắt buộc

Kiểm tra không có từ khoá as trong 2 phiên bản Python

try:
  trying_to_check_error
except NameError, err:
  print err, 'Error Caused'  # Would not work in Python 3.x
Output in Python 2.x:
name 'trying_to_check_error' is not defined Error Caused

Output in Python 3.x :
File "a.py", line 3
  except NameError, err:
          ^
SyntaxError: invalid syntax

Kiểm tra khi có từ khoá as trong 2 phiên bản Python

try:
   trying_to_check_error
except NameError as err: # 'as' is needed in Python 3.x
   print (err, 'Error Caused')
Output in Python 2.x:
(NameError("name 'trying_to_check_error' is not defined",), 'Error Caused')

Output in Python 3.x:
name 'trying_to_check_error' is not defined Error Caused
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Trương Tuấn Quang

8 bài viết.
24 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
20 8
Mở đầu Hồi đầu tiên bắt đầu tìm hiểu Python, đó là việc sử dụng nó để scraping dữ liệu từ những trang web khác nhưng bị em Python tán tính mạnh qu...
Trương Tuấn Quang viết 5 năm trước
20 8
White
15 4
(Ảnh) Agile là gì ?, Scrum là gì ?. Hẳn có rất nhiều bạn nghe đến khái niệm này. Liệu Agile và Scrum có phải là một ?. Bài viết này mình sẽ đi vào...
Trương Tuấn Quang viết hơn 4 năm trước
15 4
White
14 5
(Ảnh) Note: Bài viết giới thiệu và thảo luận về một số chức năng từ phiên bản python 3.4. Và chức năng native coroutines, async/await syntax thì...
Trương Tuấn Quang viết hơn 5 năm trước
14 5
Bài viết liên quan
White
7 7
Description Mình là một thằng thích đọc sách. Nhưng lúc nào cũng bận (lười) nên cũng mấy tháng rồi chưa hoàn thành được quyển sách nào. Mình đa số...
Rice viết 2 năm trước
7 7
White
5 2
Requirement Hôm bữa đọc được bài https://kipalog.com/posts/Hocvacaithienkienthuctucacduancanhanpetproject thấy hay quá. Tính cũng định viết con ap...
Rice viết hơn 2 năm trước
5 2
White
0 0
(Ảnh) (image from internet) Mở bài Chào mừng mọi người đến với bài post tiếp theo của phần “The Python Tutorial” của series “Khám phá Đại Bản D...
BeautyOnCode viết 8 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
8 bài viết.
24 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!