Những điểm khác nhau quan trọng giữa Python 2.x và Python 3.x
Python
43
White

Trương Tuấn Quang viết ngày 14/06/2016

1. Division operator

Nếu bạn đang có một công việc nâng cấp phiên bản Python, vậy hãy chú ý tới phép chia. Xem ví dụ sau đây nhé.

print 7 / 5
print -7 / 5  
Output in Python 2.x:
1
-2

Output in Python 3.x:
1.4
-1.4

2. Print function

Đây là một trong những sự thay đổi được biết đến nhiều nhất từ bản Python 2.x lên Python 3.x

print 'Hello, Geeks'   # Python 3.x doesn't support
print('Hope You like these facts')
Output in Python 2.x:
Hello, Geeks
Hope You like these facts

Output in Python 3.x:
File "a.py", line 1
  print 'Hello, Geeks'
            ^
SyntaxError: invalid syntax

3. Unicode

Trong Python 2.x, kiểu mặc định của String là ASCII, nhưng ở Python 3.x kiểu mặc định của String là Unicode

print(type('default string '))
print(type(u'string with b '))
Output in Python 2.x (Unicode and str are different):
<type 'str'>
<type 'unicode'>

Output in Python 3.x (Unicode and str are same):
<class 'str'>
<class 'str'>

4. Xrange

for x in xrange(1, 5):
  print(x),

for x in range(1, 5):
  print(x),
Output in Python 2.x:
1 2 3 4 1 2 3 4

Output in Python 3.x:
NameError: name 'xrange' is not defined

5. Error Handling

Đây là một thay đổi nhỏ trên phiên bản 3.x, từ khoá as đã trở thành bắt buộc

Kiểm tra không có từ khoá as trong 2 phiên bản Python

try:
  trying_to_check_error
except NameError, err:
  print err, 'Error Caused'  # Would not work in Python 3.x
Output in Python 2.x:
name 'trying_to_check_error' is not defined Error Caused

Output in Python 3.x :
File "a.py", line 3
  except NameError, err:
          ^
SyntaxError: invalid syntax

Kiểm tra khi có từ khoá as trong 2 phiên bản Python

try:
   trying_to_check_error
except NameError as err: # 'as' is needed in Python 3.x
   print (err, 'Error Caused')
Output in Python 2.x:
(NameError("name 'trying_to_check_error' is not defined",), 'Error Caused')

Output in Python 3.x:
name 'trying_to_check_error' is not defined Error Caused
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Trương Tuấn Quang

8 bài viết.
23 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
19 8
Mở đầu Hồi đầu tiên bắt đầu tìm hiểu Python, đó là việc sử dụng nó để scraping dữ liệu từ những trang web khác nhưng bị em Python tán tính mạnh qu...
Trương Tuấn Quang viết hơn 2 năm trước
19 8
White
14 4
(Ảnh) Agile là gì ?, Scrum là gì ?. Hẳn có rất nhiều bạn nghe đến khái niệm này. Liệu Agile và Scrum có phải là một ?. Bài viết này mình sẽ đi vào...
Trương Tuấn Quang viết 2 năm trước
14 4
White
11 5
(Ảnh) Note: Bài viết giới thiệu và thảo luận về một số chức năng từ phiên bản python 3.4. Và chức năng native coroutines, async/await syntax thì...
Trương Tuấn Quang viết gần 3 năm trước
11 5
Bài viết liên quan
White
1 0
Mở đầu Như đã nói ở bài trước, mình đang nghiên cứu về Spark nên cần log lại một số thứ để dành sau này dùng đến :smile: Đối tượng hướng đến vẫn ...
Phạm Quốc Thắng viết hơn 2 năm trước
1 0
White
5 3
Observer pattern (python example) 1. Observer là gì : Theo như (Link) Observer Pattern là : A software design pattern in which an object, calle...
Khôi Trọng Nguyễn viết 2 năm trước
5 3
White
0 0
Web Framework Flask định nghĩa route bằng annotations kiểu như @route('/users/add', methods='GET']) def user_add(): pass Lợi thế của cách là...
studybot viết 3 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
8 bài viết.
23 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!