Ngôn ngữ truy vấn cho API GraphQL và Ecto
TIL
490
elixir
25
Ecto
2
White

Vie viết ngày 30/06/2017

Ngôn ngữ truy vấn cho API GraphQL và Ecto

GraphQL: http://graphql.org/
Thư viện GraghQL dùng trên Ecto: https://github.com/absinthe-graphql/absinthe_ecto
Example: http://absinthe-graphql.org/tutorial/our-first-query/

VietNguyen 30-06-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vie

6 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
8 6
Chưa xem phần 2? Xem (Link) Trong bài viết này tôi giới thiệu cho các bạn về khái niệm function arity, một cách gọi mĩ miều của số lượng argument ...
Lơi Rệ viết hơn 2 năm trước
8 6
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!