Nextjs, Apollo client và apollo server tất cả trong một Express server
TIL
771
White

woowebsite viết ngày 31/05/2020

Getting started

Chào mọi người, tiện tại mình đang cần làm một ứng dụng siêu siêu nhỏ cute hột me kiểu addons, plugin... Với những ứng dụng nhỏ nhỏ cần triển khai nhanh gọn lẹ kiểu kiểu thế này, thì mình sẽ nghĩ đến mô hình monorepo..kiểu như tất cả trong 1 ấy... thế cho nó gọn ;)

Thành phần bao gồm:

 • Phần server: Làm nodejs express cho nhẹ...lại nhanh nữa.
 • Database thì mình xài MySQL, vì cảm thấy cần quản lý dữ liệu quan hệ.
 • Frontend thì xài Nextjs với React. Server-side rendering bởi vì mình cần xào nấu data bọn API trả về trước khi quăng ra React
 • API Gateway: Có điểm lưu ý ở đây là mình xài Graphql để làm API gateway, bởi vì app của mình có thể sẽ phải kết nối với nhiều cái API khác. Phần Apollo server thì để phía Nodejs, Apollo client thì cho luôn vô Nextjs cho nó tiện.

Đại khái mô hình nó sẽ là thế này.
alt text

Folder structure

Sẽ chia làm 3 cục cho nó dễ quản lý. Đơn giản là dùng yarn workspaces thôi

root
 |- packages
 |  |- client
 |  |- graphql
 |  |- server
 |- package.json
 |- yarn.lock

Setup Apollo server

Phần này mình xài khá nhiều đồ chơi, chắc sẽ tách ra một bài riêng để chém gió. Còn ngắn gọn thì sau khi setup các kiểu sẽ export thằng apollo server để sau đó import vô Express

const server = new ApolloServer({
 typeDefs: schema,
 resolvers,
 schemaDirectives,
 playground: true,
 context: ({ req }) => {
  let nreq = <any>req;
  let user = nreq.user;
  return {
   [EXPECTED_OPTIONS_KEY]: createContext(sequelize),
   user: user,
  };
 }
});

export default server

Setup Apollo client

Phần này tiện cái là Nextjs có example rồi...bê nguyên cái example vô là xong he he
Đây là example của nó: next.js/examples/with-apollo

export default function createApolloClient(initialState, ctx) {
 return new ApolloClient({
  ssrMode: Boolean(ctx),
  link: new HttpLink({
   uri: process.env.GRAPHQL_URI, // must be absolute for SSR to work
   credentials: 'same-origin',
   fetch,
  }),
  cache: new InMemoryCache().restore(initialState),
 });
}

Setup Express server

Cái chỗ này quan trọng nhất nè All in one sẽ nằm ở đây. Route '/graphql' sẽ được handle bởi Apollo server. Những route còn lại sẽ được handle bởi Nextjs.
Chỗ này sẽ lôi thằng apollo server lúc nãy và thằng nextjs ra và integrate vô express :D

import express from 'express';

import nextApp from '@monorepo/client';
import apolloServer from '@monorepo/graphql';

const PORT = process.env.PORT || '3000';

async function main() {
 const app = express();

 await bootstrapApolloServer(app);
 await bootstrapClientApp(app);

 app.listen(PORT, (err) => {
  if (err) throw err;
  console.log(`[ server ] ready on port ${PORT}`);
 });
}

async function bootstrapClientApp(expressApp) {
 await nextApp.prepare();
 expressApp.get('*', nextApp.getRequestHandler());
}

async function bootstrapApolloServer(expressApp) {
 apolloServer.applyMiddleware({ app: expressApp });
}

Run

Ok rồi, mình yarn install và yarn start để chạy thử

Còn đây là link repo: express-apollo-nextjs ae chạy thử và cho ít gạch để hoàn thiện hơn

woowebsite 01-06-2020

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

woowebsite

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết hơn 2 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết gần 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!