N4 - Riki
riki
1
White

Lê Xuân Tiến viết ngày 06/04/2021

Khoá học N4

Bạn click vào các link dưới để xem hoặc tải tài liệu nhé:


Mina no nihongo II Honsatsu : Tải về

Minna no Nihongo II - Choukai : Tải về 

Minna no Nihongo II - Hyoujun Mondaishuu: Tải về

Minna no Nihongo II-Shokyuu_de_Yomeru_Topikku_25: Tải về 

Minna no Nihongo_II-Kaite_Oboeru_Bunkei_Renshuuchou: Tải về

Minna no Nihongo_II-Hyoujun_Mondaishuu: Tải về

Minna_No_Nihongo_II-Kanji_Eigoban: Tải về 

Minna no Nihongo_II-Kanji_Renshuuchou: Tải về   

Minna no Nihongo-Yashashii_Sakubun: Tải về

Tài liệu Kanji : 漢字マスター Tải về


Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Lê Xuân Tiến

6 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!