N3 Taisaku - Riki
White

Lê Xuân Tiến viết ngày 06/04/2021

N3 Taisaku

Bạn click vào các link dưới để xem hoặc tải tài liệu nhé:

Kanji:

Bài 1: Tải về

Bài 2 : Tải về

Bài 3 : Tải về

Bài 4 : Tải về

Bài 5 : Tải về

Bài 6: Tải về

Bài 7 : Tải về

Bài 8: Tải về

Bài 9 : Tải về

Bài 10 : Tải về

Bài 11: Tải về

Bài 12: Tải về

Bài 13: Tải về

Bài 14: Tải về

Bài 15: Tải về

Bài 16: Tải về

Bài 17: Tải về

Bài 18: Tải về

Bài 19: Tải về


Từ vựng:

Từ vựng 511-530: Tải về

Luyện tập 511-530: Tải về

Từ vựng 531-550: Tải về

Luyện tập 531-550: Tải về

Từ vựng 551-570: Tải về

Luyện tập 551-570: Tải về

Từ vựng 571-590: Tải về

Luyện tập 571-590: Tải về

Từ vựng 591-610: Tải về

Luyện tập 591-610: Tải về

Từ vựng 611-635: Tải về

Luyện tập 611-635: Tải về

Từ vựng 636-655: Tải về

Luyện tập 636-655: Tải về

Từ vựng 656-675: Tải về

Luyện tập 656-675: Tải về

Từ vựng 676-695: Tải về

Luyện tập 676-695: Tải về

Từ vựng 696-715: Tải về

Luyện tập 696-715: Tải về

Từ vựng 716-735: Tải về

Luyện tập 716-735: Tải về

Từ vựng 736-755: Tải về

Luyện tập 736-755: Tải về

Từ vựng 756-775: Tải về

Luyện tập 756-775: Tải về

Từ vựng 776-795: Tải về

Luyện tập 776-795: Tải về

Từ vựng 796-815: Tải về

Luyện tập 796-815: Tải về

Từ vựng 816-835: Tải về

Luyện tập 816-835: Tải về

Từ vựng 846-860: Tải về

Luyện tập 846-860: Tải về

Từ vựng 861-880: Tải về

Luyện tập 861-880: Tải về


Ngữ pháp

Bài 1: Tải về

Bài 2: Tải về

Bài 3: Tải về

Bài 4: Tải về

Bài 5: Tải về

Bài 6: Tải về

Bài 7: Tải về

Bài 8: Tải về

Bài 9: Tải về

Bài 10: Tải về

Bài 11: Tải về

Bài 12: Tải về

Bài 13: Tải về

Bài 14: Tải về

Bài 15: Tải về

Bài 16: Tải về

Bài 17: Tải về

Bài 18: Tải về

Bài 19: Tải về


Đọc hiểu

Bài 1: Tải về

Bài 2: Tải về

Bài 3: Tải về

Bài 4: Tải về

Bài 5: Tải về

Bài 6: Tải về

Bài 7: Tải về

Bài 8: Tải về

Bài 9: Tải về

Bài 10: Tải về

Bài 11: Tải về

Bài 12: Tải về

Bài 13: Tải về

Bài 14: Tải về

Bài 15: Tải về


Nghe hiểu

Đề thi thử bài 14: Tải về

Đề thi thử bài 15: Tải vềTừ vựng [CẢI THIỆN]


* Katakana

Katakana 511-520: Tải về

Katankana 521-530: Tải về

Katakana 531-540: Tải về

Katakana 541-550: Tải về


* Tính từ

Tính từ 551-558: Tải về

Tính từ 559-563:Tải về

Tính từ 564-570: Tải về

Tính từ 571-580:Tải về

Tính từ 581-590: Tải về


* Phó từ

Phó từ 591-596: Tải về

Phó từ 597-603:Tải về

Phó từ 604-612: Tải về

Phó từ 613-620: Tải về

Phó từ 621-630: Tải về


* Danh từ

Danh từ 631-640: Tải về

Danh từ 641-650: Tải về

Danh từ 651-660: Tải về

Danh từ 661-670: Tải về

Danh từ 671-680: Tải về

Danh từ 681-690: Tải về

Danh từ 691-701: Tải về

Danh từ 702-710: Tải về

Danh từ 711-720: Tải về

Danh từ 721-730: Tải về

Danh từ 731-740: Tải về

Danh từ 741-750: Tải về

Danh từ 751-760: Tải về

Danh từ 760-770: Tải về

Danh từ 771-780: Tải về

Danh từ 781-795: Tải về


* Katakana

Katakana 796-805: Tải về

Katakana 806-815: Tải về

Katakana 816-825: Tải về

Katakana 826-835: Tải về


* Phó từ

Phó từ 836-845: Tải về

Phó từ 846-855: Tải về

Phó từ 856-860: Tải về

Phó từ 861-872: Tải về

Phó từ 873-880: Tải vềTài liệu ôn thi N3 dành cho các bạn không có điều kiện mua sách.

I. Bộ sách Shinkanze master N3

1. Shinkanzen N3 Nghe hiểu: Tải về

2. Shinkanzen N3 Đọc hiểu: Tải về

3. Shinkanzen N3 Ngữ pháp: : Tải về

II. Bộ sách Mimikara oboeru N3

4. Mimikara oboeru N3 ngữ pháp: Tải về

5. Mimikara oboeru N3 từ vựng: Tải về

6. Mimikara oboeru N3 nghe hiểu: Tải về

III. Bộ sách Speed master N3

7. Speed master N3 đọc hiểu:  Tại đây

8. Speed master N3 Nghe hiểu: Tải về

9. Speed master N3 Ngữ pháp: Tải về

10. Speed master N3 Từ vựng: Tải về

IV. Bộ sách Soumatome N3

11. Soumatome N3 Từ vựng: Tải về

12. Soumatome N3 Ngữ pháp: Tải về

13. Soumatome N3 Nghe hiểu: Tải về

14. Soumatome N3 Đọc hiểu: Tải về

15. Soumatome N3 Kanji: Tải về

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Lê Xuân Tiến

6 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!