N3 Junbi - Riki
White

Lê Xuân Tiến viết ngày 06/04/2021

N3 Junbi

Bạn click vào các link dưới để xem hoặc tải tài liệu nhé:

Kanji

Bài 1.1: Tải về

Bài 2.1: Tải về

Bài 2.2: Tải về

Bài 3.1: Tải về

Bài 3.2: Tải về

Bài 4.1: Tải về

Bài 4.2: Tải về

Bài 5.1: Tải về

Bài 5.2: Tải về

Bài 6.1: Tải về

Bài 6.2: Tải về

Bài 7.1: Tải về

Bài 7.2: Tải về

Bài 8.1: Tải về

Bài 8.2: Tải về

Bài 9.1: Tải về

Bài 9.2: Tải về

Bài 10.1: Tải về

Bài 10.2: Tải về

Bài 11.1: Tải về

Bài 11.2: Tải về

Bài 12.1: Tải về

Bài 12.2: Tải về

Bài 13.1: Tải về

Bài 13.2: Tải về

Bài 14.1: Tải về

Bài 14.2: Tải về

Bài 15.1: Tải về

Bài 15.2: Tải về

Bài 16.1: Tải về

Bài 16.2: Tải về

Bài 17.1: Tải về

Bài 17.2: Tải về

Bài 18.1: Tải về

Bài 18.2: Tải vềNgữ pháp

Bài 1: Tải về

Bài 2: Tải về

Bài 3: Tải về

Bài 4: Tải về

Bài 5: Tải về

Bài 6: Tải về

Bài 7: Tải về

Bài 8: Tải về

Bài 9: Tải về

Bài 10: Tải về

Bài 11: Tải về

Bài 12: Tải về

Bài 13: Tải về

Bài 14: Tải về

Bài 15: Tải về

Bài 16: Tải về

Bài 17: Tải về

Bài 18: Tải về

Bài 19: Tải về

Bài 20: Tải về


Đọc hiểu

Bài 1: Tải về

Bài 2: Tải về

Bài 3: Tải về

Bài 4: Tải về

Bài 5: Tải về

Bài 6: Tải về

Bài 7: Tải về

Bài 8: Tải về

Bài 9: Tải về

Bài 10: Tải về

Bài 11: Tải về

Bài 12: Tải về

Bài 13: Tải về

Bài 14: Tải về

Bài 15: Tải về

Bài 16: Tải về

Bài 17: Tải về

Bài 18: Tải về

Bài 19: Tải về


Kanji [MỚI]

Bài 1: Tải về

Bài 2: Tải về

Bài 3: Tải về

Bài 4: Tải về

Bài 5: Tải về

Bài 6: Tải về

Bài 7: Tải về

Bài 8: Tải về

Bài 9: Tải về

Bài 10: Tải về

Bài 11: Tải về

Bài 12: Tải về

Bài 13: Tải về

Bài 14: Tải về

Bài 15: Tải về

Bài 16: Tải về

Bài 17: Tải về

Bài 18: Tải về

Bài 19: Tải về

Bài 20: Tải về

Bài 21: Tải về

Bài 22: Tải về

Bài 23: Tải về

Bài 24: Tải về

Bài 25: Tải về

Bài 26: Tải về

Bài 27: Tải về

Bài 28: Tải về

Bài 29: Tải về

Bài 30: Tải về

Bài 31: Tải về

Bài 32: Tải về

Bài 33: Tải về

Bài 34: Tải về

Bài 35: Tải về


Từ vựng [CẢI THIỆN]

* Danh từ 1

Bài 1 - Danh từ 1-10: Tải về

Bài 2 - Danh từ 21-40: Tải về

Bài 3 - Danh từ 41-60: Tải về

Bài 4 - Danh từ 61-80: Tải về

Bài 5 - Danh từ 81-100: Tải về

Bài 6 - Danh từ 101-120: Tải về

* Động từ 1

Bài 7 - Động từ 121-140: Tải về

Bài 8 - Động từ 141-159: Tải về

Bài 9 - Động từ 160-180: Tải về

Bài 10 - Động từ 181-201: Tải về

Bài 11 - Động từ 202-220: Tải về

Bài 12 - Động từ 221-239: Tải về

Bài 13 - Động từ 240-258: Tải về

* Tính từ 1

Bài 14 - Tính từ 259-280: Tải về

Bài 15 - Tính từ 281-291: Tải về

Bài 16 - Tính từ 292-310: Tải về

* Danh từ 2

Bài 17 - Danh từ 311-330: Tải về

Bài 18 - Danh từ 331-350: Tải về

Bài 19 - Danh từ 351-370: Tải về

Bài 20 - Danh từ 371-390: Tải về

Bài 21 - Danh từ 391-410: Tải về

* Động từ 2

Bài 22 - Động từ 411-430: Tải về

Bài 23 - Động từ 431-451: Tải về

Bài 24 - Động từ 452-470: Tải về

Bài 25 - Động từ 471-491: Tải về

Bài 26 - Động từ 492-510: Tải về
Tài liệu ôn thi N3 dành cho các bạn không có điều kiện mua sách.

I. Bộ sách Shinkanze master N3

1. Shinkanzen N3 Nghe hiểu: Tải về

2. Shinkanzen N3 Đọc hiểu: Tải về

3. Shinkanzen N3 Ngữ pháp: : Tải về

II. Bộ sách Mimikara oboeru N3

4. Mimikara oboeru N3 ngữ pháp: Tải về

5. Mimikara oboeru N3 từ vựng: Tải về

6. Mimikara oboeru N3 nghe hiểu: Tải về

III. Bộ sách Speed master N3

7. Speed master N3 đọc hiểu:  Tại đây

8. Speed master N3 Nghe hiểu:  Tải về

9. Speed master N3 Ngữ pháp: Tải về

10. Speed master N3 Từ vựng: Tải về

IV. Bộ sách Soumatome N3

11. Soumatome N3 Từ vựng: Tải về

12. Soumatome N3 Ngữ pháp: Tải về

13. Soumatome N3 Nghe hiểu: Tải về

14. Soumatome N3 Đọc hiểu: Tải về

15. Soumatome N3 Kanji: Tải về

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Lê Xuân Tiến

6 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!