Mysql cơ bản trên Ubuntu (Phần I)
Mysql
71
Tutorial
22
TIL
781
White

Hùng Nguyễn Văn viết ngày 22/04/2017

Bắt đầu với những thao tác cơ bản nhất với Mysql

Mở terminal và bắt đầu thao tác
Khởi động mysql sau khi cài đặt:

mysql -u root -p

Câu lệnh trên bạn yêu cầu truy cập user root. Sau khi nhập mật khẩu bạn có thể truy cập sử dụng mysql với quyền của user root.
Để xem danh sách các database bạn dùng câu lệnh.

show databases;

Mysql sẽ hiện ra bảng danh sách các databases. Ở bảng này bạn có thể thấy database mysql, đây là database rất quan trọng chứa các thông tin của mysql như user, password,...
Chúng ta có thể tạo một database mới như sau:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS database_name;

Câu lệnh trên sẽ tạo ra database với tên là 'database_name' nếu chưa có database nào có tên như vậy.
Muốn xóa database ta có thể dùng câu lệnh:

DROP DATABASE IF EXISTS database_name;

Câu lệnh trên sẽ xóa database có tên là 'database_name' nếu có database tên như vậy
Muốn thao tác với một database, ta dùng lệnh:

use database_name;

Xem các bảng có trong database:

show tables;

Xem toàn bộ dữ liệu của 1 bảng:

SELECT * FROM database_name;

hoặc

SELECT * FROM database_name \G

2 câu lệnh trên sẽ hiển thị dữ liệu theo 2 kiểu khác nhau.

Ở trên là một vài thao tác cơ bản với mysql trên Ubuntu. Cảm ơn các bạn đã đọc và rất mong nhận được sự góp ý của mọi người.

Xem phần II: tại đây

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Hùng Nguyễn Văn

7 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 0
Kiểu biến trong Java Biến local Phạm vi trong phương thức, constructor, khối. Tồn tại cùng phương thưc, constructor, khối. Cần có giá trị khởi...
Hùng Nguyễn Văn viết gần 4 năm trước
2 0
White
2 0
MongoDB Replication với Docker Bước 1: Lấy 1 image mongo về docker pull mongo Bước 2: Tạo 1 network trong docker tên là mymongocluster doc...
Hùng Nguyễn Văn viết gần 4 năm trước
2 0
White
1 0
Đối với những chương trình đa luồng (multithreads) thường gặp những trường hợp khi nhiều luồng cùng muốn truy cập vào 1 dữ liệu nên có thể gây ra c...
Hùng Nguyễn Văn viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
14 4
(Link) (Link) (Link) Ở 2 phần tut trước, mình đã hướng dẫn khá chi tiết cách viết một ứng dụng camera có tích hợp chức năng nhận diện khuôn mặ...
HoangPH viết gần 6 năm trước
14 4
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
7 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!