Một ví dụ dễ hiểu về Builder Pattern
Builder Pattern
1
Male avatar

Cận viết ngày 08/07/2016

Thiết lập Builder Pattern:

public class Person {
 private String name;
 private int age;
 private List<string> languages;
 
 public static class Builder {
  private String name;
  private int age;
  private List<string> languages;
 
  public Builder name(String name) {
   this.name = name;
   return this;
  }
 
  public Builder age(int age) {
   this.age = age;
   return this;
  }
 
  public Builder languages(List<string> languages) {
   this.languages = languages;
   return this;
  }
 
  public Person build() {
   retrun new Person(this);
  }
 }
  
 private Person(Builder builder){
  name = builder.name;
  age = builder.age;
  languages = builder.languages;
 }
  
 @Overide
 Public String toString() {
  return "The person info: "
   + "name is " + name + "; "
   + "age is " + age + "; "
   + "languages are " + String.join(',', languages) + "; "
   ;
 }
}

Sử dụng Pattern:

public static Tester {
 public static void main(){
  Person testPerson = new Person().Builder()
   .name("AnhNV")
   .age(20)
   .languages(Arrays.asList("Vietnam", "English"))
   .build();
  System.out.print(testPerson.toString());
  // result is:
  // The persion info: name is AnhNV; age is 20; languages are Vietnam, English;
 }
}
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

Cận

4 bài viết.
23 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
37 13
Mình sưu tầm được của một anh share trên FB về quy trình phát triển phần mềm bất hủ, không sách nào nói đến nhưng thực tế nó vậy: 1. Đầu tiên là t...
Cận viết gần 5 năm trước
37 13
Male avatar
28 5
Trước khi đến với bài viết mời bà con cô bác thưởng thức tuyệt phẩm Ngày không em (Ảnh)Như mọi người đã biết, jQuery là một thư viện javascript rấ...
Cận viết gần 5 năm trước
28 5
Male avatar
7 5
Tôi khuyên mọi người nên sử dụng một phiên bản nào đó của Linux, lý do? Đơn giản là tôi thấy đa phần người Việt không mua bản quyền Windows,Việt Na...
Cận viết gần 5 năm trước
7 5
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
23 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!