Một tips về Virtual Host
vhost
3
XAMPP
2
White

Ôm Boom viết ngày 10/07/2015

Như bài lần trước mình có đề cập tới việc cấu hình Virtual host trong XAMPP

Đây chỉ là một tips rất nhỏ giúp bạn quản lý các virtual host nhanh hơn. Với việc các bạn đưa các phần cấu hình vào trong một file conf/extra/httpd-vhosts.conf thì dần dần file này sẽ to lên theo tháng năm và số lượng projects. Bản thân mình thì thấy rất ngứa mắt và khó đọc khi file này nhiều lên. Và khi các bạn có trục trặc về máy móc, hoặc đơn giản là các bạn thích cài lại windows chẳng hạn. thì các bạn sẽ phải tạo lại số lượng virtual host này ( nếu bạn có copy lại file này thì thôi không nói làm gì, Nhưng như mình thì có vẻ là không nhớ được để mà copy lại).

Để khắc phục tình trạng trên thì có một cách khá là đơn giản mà apache đã cung cấp cho chúng ta.

Đầu tiên là bạn tạo một thư mục ở đâu đó trên máy của bạn. Thường thì là cái ổ mà bạn sẽ không format khi cài lại windows. Ở đây thì mình chọn ổ D:/tuan-data/vhost_enabled sau đó bạn vào thư mục cài xampp. Tìm tới file apache/conf/httpd.conf. Bạn thêm dòng IncludeOptional D:/tuan-data/vhost_enabled/* vào cuối file hoặc ở bất kỳ chỗ nào bạn thích và lưu lại.

Giờ thì bạn vào D:/tuan-data/vhost_enabled tạo một file ví dụ như yourdomain.local.conf với nội dung là:

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@yourdomain.com # (Optional)
  DocumentRoot "<đường dẫn thư mục sẽ được gọi tới khi truy cập vào youdomain.com"
  ServerName youdomain.com
  ErrorLog "logs/yourdomain.com-error.log" # (Optional)
  CustomLog "logs/yourdomain.com-access.log" common # (Optional)
  <Directory "<đường dẫn thư mục">
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    DirectoryIndex index.php
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>

Chi tiết và cụ thể của từng dòng thì bạn tham khảo lại tại cấu hình Virtual host trong XAMPP.

Sau đó bạn khai báo DNS trong file host trỏ domain của bạn về địa chỉ 127.0.0.1 theo dạng:

127.0.0.1 yourdomain.com

Xong, giờ thì bạn khởi động lại apache và kiểm tra thử thôi.
Khi muốn thêm một virtual host mới thì bạn chỉ việc copy một file virtual host và sửa lại một chút thôi.

Theo mình cảm nhận với cách này thì sẽ giúp bạn quản lý các vhost dễ hơn, và nếu bạn có cài lại máy thì việc bạn cần làm cũng chỉ là thêm lại dòng IncludeOptional D:/tuan-data/vhost_enabled/* và khai báo lại DNS mà không cần phải khai báo, cấu hình lại các phần VirtualHost.

Chúc bạn thành công.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Ôm Boom

9 bài viết.
37 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
16 3
Hm, lâu rồi mình cũng không viết bài nào mới. Chủ yếu là do dạo này tập ngủ sớm mà lại đi làm về khá muộn nên leo lên giường đi ngủ luôn đâm cũng l...
Ôm Boom viết hơn 3 năm trước
16 3
White
14 5
Quên mật khẩu là một tính năng mà hấu hết các ứng dụng đều có. Đôi khi nó cũng vô cùng hữu ích. Nhưng đây cũng chính là một backdoor để chiếm tài...
Ôm Boom viết hơn 3 năm trước
14 5
White
13 6
Virtual Host Virtual Host là một cấu hình trong Apache để cho phép nhiều domain cùng chạy trên một máy chủ. Có một khái niệm khác được đề cập tới ...
Ôm Boom viết gần 6 năm trước
13 6
Bài viết liên quan
White
21 5
Như đã hứa trong phần 1, trong phần này, tôi sẽ tập trung viết về cấu hình vhost cho nginx và cấu hình phpfpm để vhost xử lý được file php. Tạo m...
manhdung viết gần 6 năm trước
21 5
White
13 6
Virtual Host Virtual Host là một cấu hình trong Apache để cho phép nhiều domain cùng chạy trên một máy chủ. Có một khái niệm khác được đề cập tới ...
Ôm Boom viết gần 6 năm trước
13 6
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
9 bài viết.
37 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!