Một số lệnh UNIX thường dùng
Unix
31
White

Lơi Rệ viết ngày 27/05/2015

1. Liệt kê các file ẩn (hidden file)

UNIX định nghĩa các file ẩn thông qua tên file có dấu . ở trước, vd: .configrc . File hay thư mục ẩn thường là các file hay thư mục config cho các chương trình, và sẽ có lúc các bạn sẽ phải tìm chúng. Mặc định thì lệnh ls sẽ không liệt kê ra các file ẩn đó, mà chúng ta phải sử dụng thêm parameter sau:

ls -a

2. Khởi tạo một file rỗng

Làm cách nào để tạo một file rỗng? Chúng ta có nhiều cách, có thể dùng text editor như vi hay pico, nhưng có một cách nhanh hơn, đó là dùng lệnh touch:

touch my_file

3. Theo dõi thay đổi của 1 file log

Nếu bạn muốn theo dõi các thay đổi của một file log trong quá trình debug chẳng hạn thì có thể dùng lệnh sau:

tail -f my_file.log

Còn muốn giới hạn số dòng thì có thể dùng:

tail -f -n 20 my_file.log

Ở trên sẽ giới hạn output trong vòng 20 dòng.

4. Nén và giải nén files

4.a Nén

UNIX cung cấp lệnh tar giúp đóng gói nhiều file thành một file tarball để tiện backup hay vận chuyển. Xin lưu ý là nếu bạn nào từ Windows sang thì tarball file không tương tự như file nén zip, vì tarball không có cung cấp chức năng nén. Thế nên dân UNIX thường kết hợp với các công cụ nén khác như gzipbz2.

Nếu chúng ta có một thư mục hello, để đóng gói:

tar cvf hello ten_file_moi.tar

Lệnh trên có option c có ngĩa là là khởi tạo một tarball mới, và có hai option v có ngĩa là verbose hay nôm na là in ra toàn bộ output những gì tar sẽ chạy ra màn hình, và cuối cùng là f hay file, option này nhận vào tên file mà bạn muốn tạo ra,

Nếu bạn muốn kết hợp thêm vào nén với gzip thì dùng:

tar czvf hello ten_file_moi.tar.gz

Ở trên option z sẽ nén toàn bộ tarball dưới định dạng nén GNU Zip.

Và còn một định dạng khác có tỉ số nén cáo mà cũng được dân UNIX chuộng là bz2:

tar cjvf hello ten_file_moi.tar.bz2

Chúng ta thay vào là option j.

4.b Giải nén

Giải nén khá là tương tự, để bung tarball:

tar xvf file.tar

Xin lưu ý chúng ta dùng option x, hay extract (trích ra)

và chúng ta cũng có thể bung tarball nén bới gzip hay bz2 với:

tar xzvf file.tar.gz
tar xjvf file.tar.bz2
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Lơi Rệ

43 bài viết.
253 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
79 13
Sự sống còn của các công ty kỹ thuật phụ thuộc vào nguồn nhân lực chất xám của họ. Thế nên rất thiết yếu cho việc đầu tư xây dựng team có khả năng ...
Lơi Rệ viết 5 năm trước
79 13
White
45 15
Thế nào là làm việc từ xa? Internet, một trong những phát minh vĩ đại nhất của con người thế kỷ 20. Công nghệ này xoả bỏ rào cản vật lý giữa các n...
Lơi Rệ viết 5 năm trước
45 15
White
42 7
Trời se se lạnh, Melbourne chuyển mùa, ngồi trong quán cafe bắt đầu một ngày làm việc mới với suy nghĩ tại sao các bạn Việt Nam không muốn tham gia...
Lơi Rệ viết gần 6 năm trước
42 7
Bài viết liên quan
White
1 0
Sử dụng option I với xargs Với option I thì bạn có thể sử dụng place holder với biến được lấy ra từ xargs man của option này: I replacestr R...
LinhPT viết gần 5 năm trước
1 0
White
54 1
Chương 1. Tổng quan một hệ thống Linux Thiên chúa thấy mọi sự người đã làm, và thấy rằng nó đuợc làm rất tốt. Bible King James Version. Genesis 1:3...
Trần Đạt viết hơn 4 năm trước
54 1
White
17 1
Chương 2. Tổng quan về cây thư mục Chương này mô tả các phần quan trọng của cây thư mục trong Linux , dựa trên Tiêu chuẩn phân cấp cây thư mục Fil...
Trần Đạt viết hơn 4 năm trước
17 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
43 bài viết.
253 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!