Một số hàm builtins hữu dụng
TIL
594
elixir
33
White

kiennt viết ngày 04/07/2016

Khi đọc source code của thư viện Ecto, thấy có một số hàm hữu dụng

List.wrap/1

Wraps the argument in a list. If the argument is already a list, returns the
list. If the argument is nil, returns an empty list.

Examples

┃ iex┃ List.wrap("hello")
┃ ["hello"]
┃
┃ iex┃ List.wrap([1, 2, 3])
┃ [1, 2, 3]
┃
┃ iex┃ List.wrap(nil)
┃ []

List.uniq/1

Enumerates the enumerable, removing all duplicated elements.

Examples

┃ iex┃ Enum.uniq([1, 2, 3, 3, 2, 1])
┃ [1, 2, 3]

List.intersphere/2

Intersperses element between each element of the enumeration.

Complexity: O(n).

Examples

┃ iex┃ Enum.intersperse([1, 2, 3], 0)
┃ [1, 0, 2, 0, 3]
┃
┃ iex┃ Enum.intersperse([1], 0)
┃ [1]
┃
┃ iex┃ Enum.intersperse([], 0)
┃ []

kiennt 05-07-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

kiennt

30 bài viết.
267 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
91 18
Mọi chuyện bắt đầu từ nắm 2013 trong quá trình xây dựng chức năng login với Facebook, tôi đã tìm ra một cách để tấn công vào các hệ thống login với...
kiennt viết 2 năm trước
91 18
White
50 4
Trong tuần vừa rồi, mình có đọc chương 7 cuốn sách (Link). Bài viết này nhằm mục đích giúp mình tổng hợp lại những kiến thức đã học được về chương ...
kiennt viết 2 tháng trước
50 4
White
29 5
1. Đặt vấn đề Một trong các vấn đề của một hệ thống backend là bài toán điều phối request tới các nguồn dữ liệu. Xét bài toán với một hệ thống bl...
kiennt viết gần 2 năm trước
29 5
Bài viết liên quan
White
8 6
Chưa xem phần 2? Xem (Link) Trong bài viết này tôi giới thiệu cho các bạn về khái niệm function arity, một cách gọi mĩ miều của số lượng argument ...
Lơi Rệ viết gần 3 năm trước
8 6
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 1 tháng trước
0 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
30 bài viết.
267 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!