Một số hàm builtins hữu dụng
TIL
500
elixir
25
White

kiennt viết ngày 04/07/2016

Khi đọc source code của thư viện Ecto, thấy có một số hàm hữu dụng

List.wrap/1

Wraps the argument in a list. If the argument is already a list, returns the
list. If the argument is nil, returns an empty list.

Examples

┃ iex┃ List.wrap("hello")
┃ ["hello"]
┃
┃ iex┃ List.wrap([1, 2, 3])
┃ [1, 2, 3]
┃
┃ iex┃ List.wrap(nil)
┃ []

List.uniq/1

Enumerates the enumerable, removing all duplicated elements.

Examples

┃ iex┃ Enum.uniq([1, 2, 3, 3, 2, 1])
┃ [1, 2, 3]

List.intersphere/2

Intersperses element between each element of the enumeration.

Complexity: O(n).

Examples

┃ iex┃ Enum.intersperse([1, 2, 3], 0)
┃ [1, 0, 2, 0, 3]
┃
┃ iex┃ Enum.intersperse([1], 0)
┃ [1]
┃
┃ iex┃ Enum.intersperse([], 0)
┃ []

kiennt 05-07-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

kiennt

29 bài viết.
230 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
82 18
Mọi chuyện bắt đầu từ nắm 2013 trong quá trình xây dựng chức năng login với Facebook, tôi đã tìm ra một cách để tấn công vào các hệ thống login với...
kiennt viết gần 2 năm trước
82 18
White
26 5
1. Đặt vấn đề Một trong các vấn đề của một hệ thống backend là bài toán điều phối request tới các nguồn dữ liệu. Xét bài toán với một hệ thống bl...
kiennt viết hơn 1 năm trước
26 5
White
22 4
Mở đầu Tôi đang học về (Link) (Link) (hệ thống phân tán). Đây là một lĩnh vực rất hay và khó (đối với tôi). Phần lớn các hệ thống máy tính hiện na...
kiennt viết hơn 1 năm trước
22 4
Bài viết liên quan
White
8 6
Chưa xem phần 2? Xem (Link) Trong bài viết này tôi giới thiệu cho các bạn về khái niệm function arity, một cách gọi mĩ miều của số lượng argument ...
Lơi Rệ viết hơn 2 năm trước
8 6
White
0 0
Custom Ecto.Type Version hiện tại của Ecto.Type không support một số datatype sử dụng khi validate. Ví dụ như MapSet. Thành ra đành phải tự viết đ...
Vie viết 8 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
29 bài viết.
230 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!