Một số hàm builtins hữu dụng
TIL
633
elixir
35
White

kiennt viết ngày 04/07/2016

Khi đọc source code của thư viện Ecto, thấy có một số hàm hữu dụng

List.wrap/1

Wraps the argument in a list. If the argument is already a list, returns the
list. If the argument is nil, returns an empty list.

Examples

┃ iex┃ List.wrap("hello")
┃ ["hello"]
┃
┃ iex┃ List.wrap([1, 2, 3])
┃ [1, 2, 3]
┃
┃ iex┃ List.wrap(nil)
┃ []

List.uniq/1

Enumerates the enumerable, removing all duplicated elements.

Examples

┃ iex┃ Enum.uniq([1, 2, 3, 3, 2, 1])
┃ [1, 2, 3]

List.intersphere/2

Intersperses element between each element of the enumeration.

Complexity: O(n).

Examples

┃ iex┃ Enum.intersperse([1, 2, 3], 0)
┃ [1, 0, 2, 0, 3]
┃
┃ iex┃ Enum.intersperse([1], 0)
┃ [1]
┃
┃ iex┃ Enum.intersperse([], 0)
┃ []

kiennt 05-07-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

kiennt

30 bài viết.
288 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
93 18
Mọi chuyện bắt đầu từ nắm 2013 trong quá trình xây dựng chức năng login với Facebook, tôi đã tìm ra một cách để tấn công vào các hệ thống login với...
kiennt viết hơn 2 năm trước
93 18
White
64 4
Trong tuần vừa rồi, mình có đọc chương 7 cuốn sách (Link). Bài viết này nhằm mục đích giúp mình tổng hợp lại những kiến thức đã học được về chương ...
kiennt viết 6 tháng trước
64 4
White
29 5
1. Đặt vấn đề Một trong các vấn đề của một hệ thống backend là bài toán điều phối request tới các nguồn dữ liệu. Xét bài toán với một hệ thống bl...
kiennt viết 2 năm trước
29 5
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 5 tháng trước
0 2
White
20 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết 2 năm trước
20 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
30 bài viết.
288 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!