Một số ghi chú về HTML-CSS
White

Giang Nguyen viết ngày 18/02/2016

1. Pseudo-class selectors

Các thao tác với link để phân biệt 1 link đã được xem hay chưa xem.

selector:pseudo-class_selector {
  property: value;
}

Thao tác với link

hover

Được viết sau dấu : tại file css
Tác dụng: khi mà con trỏ chuột trỏ vào link thì thuộc tính của link sẽ thay đổi như định nghĩa. VD:

a:hover {
  color: #cc0000;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
}

trong trường hợp này sau khi trỏ vào link thì link đó sẽ chuyển sang màu đỏ, chữ sẽ chuyển sang nét đậm, link sẽ k có đấu gạch chân (text-decoration).

link

Một link unvisited . Cú pháp:

a:link{
  ...... 
}

visited

một link được visited. Cú pháp:

a:visited{
  ......
}

First child - Nth child

First child

Ta chỉ áp dụng style cho thẻ đầu tiên. VD:

p:first-child{
  color: red;
}

Chỉ có thẻ p đầu tiên là có style màu đỏ.

Nth child

Ta có thể áp dụng style cho bất kỳ thẻ nào chỉ cần thêm số thứ tự thẻ. VD:

p:nth-child(3){
  color: red;
}

Chỉ áp dụng cho thẻ p thứ 3.

2 .Position

absolute positioning : vị trí tuyệt đối

position: absolute;

relative positioning : vị trí tương đối

position: relative;

fixted positioning : vị trí cố định

Nó không di chuyển cho dù di chuyển lên xuống so với các thẻ khác

position: fixed;
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Giang Nguyen

2 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!