MongoDB Replication với Docker

MongoDB Replication với Docker

Bước 1:

Lấy 1 image mongo về

docker pull mongo

Bước 2:

Tạo 1 network trong docker tên là my-mongo-cluster

docker create network my-mongo-cluster

Bước 3:

Tạo 3 mongo container

docker run -p 30001:27017 --name mongo1 --net my-mongo-cluster mongo mongod --replSet my-mongo-set
docker run -p 30002:27017 --name mongo2 --net my-mongo-cluster mongo mongod --replSet my-mongo-set
docker run -p 30003:27017 --name mongo3 --net my-mongo-cluster mongo mongod --replSet my-mongo-set

Bước 4: Cài đặt Replication

docker exec -it mongo1 mongo

Tạo 1 bản cài đặt

> config = {
    "_id":"my-mongo-set",
    "members":[
      {
        "_id" : 0,
        "host" : "mongo1:27017"
      },
      {
        "_id" : 1,
        "host" : "mongo2:27017"
      },
      {
        "_id" : "3",
        "host" : "mongo3:27017"
      }
    ]
}

Truyền bản cài đặt vào để thực hiện

> rs.initiate(config)

Nếu hiện ra:

{ "ok" : 1 }

Là cài đặt thành công.
Mọi ý kiến hãy để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn.
Video:
{@youtube: https://youtu.be/hMtbZnsLy1M}

HungNguyenVan 22-04-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Hùng Nguyễn Văn

7 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 0
Kiểu biến trong Java Biến local Phạm vi trong phương thức, constructor, khối. Tồn tại cùng phương thưc, constructor, khối. Cần có giá trị khởi...
Hùng Nguyễn Văn viết hơn 2 năm trước
2 0
White
1 0
Đối với những chương trình đa luồng (multithreads) thường gặp những trường hợp khi nhiều luồng cùng muốn truy cập vào 1 dữ liệu nên có thể gây ra c...
Hùng Nguyễn Văn viết 3 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
45 7
Giới thiệu MongoDB là một giải pháp nosql database. Data được lưu ở dạng các bson document. Hỗ trợ vertical scaling và horizontal scaling, dynamic...
manhdung viết hơn 4 năm trước
45 7
White
7 0
Khoảng 5, 7 năm nay NOSQL là đề tài rất nóng bỏng. SQL phổ biến thì chỉ có khoảng vài ba cái như PostgreSQL, MySQL, MS SQL, Oracle nói chung na na ...
Ngoc Dao viết hơn 3 năm trước
7 0
White
11 1
Chatbotlà khái niệm không mới nhưng gần đây trở thành hot trend khi kết hợp cùng machine learning và AI. Mình sẽ có một bài viết cụ thể hơn về kỹ t...
Mầu Hà Quang viết gần 2 năm trước
11 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
7 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!