MongoDB Replication với Docker

MongoDB Replication với Docker

Bước 1:

Lấy 1 image mongo về

docker pull mongo

Bước 2:

Tạo 1 network trong docker tên là my-mongo-cluster

docker create network my-mongo-cluster

Bước 3:

Tạo 3 mongo container

docker run -p 30001:27017 --name mongo1 --net my-mongo-cluster mongo mongod --replSet my-mongo-set
docker run -p 30002:27017 --name mongo2 --net my-mongo-cluster mongo mongod --replSet my-mongo-set
docker run -p 30003:27017 --name mongo3 --net my-mongo-cluster mongo mongod --replSet my-mongo-set

Bước 4: Cài đặt Replication

docker exec -it mongo1 mongo

Tạo 1 bản cài đặt

> config = {
    "_id":"my-mongo-set",
    "members":[
      {
        "_id" : 0,
        "host" : "mongo1:27017"
      },
      {
        "_id" : 1,
        "host" : "mongo2:27017"
      },
      {
        "_id" : "3",
        "host" : "mongo3:27017"
      }
    ]
}

Truyền bản cài đặt vào để thực hiện

> rs.initiate(config)

Nếu hiện ra:

{ "ok" : 1 }

Là cài đặt thành công.
Mọi ý kiến hãy để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn.
Video:
{@youtube: https://youtu.be/hMtbZnsLy1M}

HungNguyenVan 22-04-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Hùng Nguyễn Văn

6 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 0
Kiểu biến trong Java Biến local Phạm vi trong phương thức, constructor, khối. Tồn tại cùng phương thưc, constructor, khối. Cần có giá trị khởi...
Hùng Nguyễn Văn viết 10 tháng trước
2 0
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!