MongoDB - Xuất collection ra file JSON
TIL
515
@100daysTIL
53
White

ngminhtrung viết ngày 13/03/2018

MongoDB - Xuất collection ra file JSON

Day 30:

Bài toán: Sau 1 hồi tạo data cho MongoDB bằng tay (thông qua Postman, gọi vào back-end API trên localhost), cần nhu cầu export phần database vừa tạo ra JSON, sau đó tạo 1 script giúp seed data khi một người khác clone chương trình về máy của họ.

Giải pháp:

Dùng Robo3T không có chức năng này, theo khuyến cáo thì có thể dùng 3TStudio nhưng phải trả tiền licence. Vậy dùng giải pháp có sẵn của MongoDB, đó là câu lệnh mongoexport.

  • Cần chạy mongo service đầu tiên
  • Trong terminal, gõ cú pháp sau:
mongoexport -d tên_database -c tên_collection -o tên_file.json --jsonArray --pretty

trong đó:

  • -d ứng với tên của database (gõ ngay sau đó)
  • -c ứng với tên của collection (gõ ngay sau đó)
  • -o ứng với tên file output ra (gõ ngay sau đó)

Tham khảo:

ngminhtrung 13-03-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

ngminhtrung

36 bài viết.
16 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
25 5
Ghi chú: Tiêu đề hoàn toàn mang tính câu view. Bài copy từ blog của tác giả :) Tại sao lại có bài viết này? Một ngày đẹp giời tôi cần kiểm t...
ngminhtrung viết 3 tháng trước
25 5
White
5 12
Nói thực, tôi cũng không biết gì về (Link) cho đến hôm bị cô bạn (Linh Ngô) đè ra cài ngấu nghiến trên máy và bảo cái này là "bắt buộc" nếu dùng Ma...
ngminhtrung viết 2 tháng trước
5 12
White
4 0
Vẽ Spirograph bằng D3.js Chắc hồi trẻ con ai cũng đã từng một lần nghịch 1 cái thước "sáng tạo" tên là "Spirograph" (/ˈspīrəˌɡraf/). Khi ấy ta đặt...
ngminhtrung viết 2 tháng trước
4 0
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 8 tháng trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
36 bài viết.
16 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!