MongoDB - Xuất collection ra file JSON
TIL
782
@100daysTIL
72
White

Minh-Trung Nguyễn viết ngày 13/03/2018

MongoDB - Xuất collection ra file JSON

Day 30:

Bài toán: Sau 1 hồi tạo data cho MongoDB bằng tay (thông qua Postman, gọi vào back-end API trên localhost), cần nhu cầu export phần database vừa tạo ra JSON, sau đó tạo 1 script giúp seed data khi một người khác clone chương trình về máy của họ.

Giải pháp:

Dùng Robo3T không có chức năng này, theo khuyến cáo thì có thể dùng 3TStudio nhưng phải trả tiền licence. Vậy dùng giải pháp có sẵn của MongoDB, đó là câu lệnh mongoexport.

  • Cần chạy mongo service đầu tiên
  • Trong terminal, gõ cú pháp sau:
mongoexport -d tên_database -c tên_collection -o tên_file.json --jsonArray --pretty

trong đó:

  • -d ứng với tên của database (gõ ngay sau đó)
  • -c ứng với tên của collection (gõ ngay sau đó)
  • -o ứng với tên file output ra (gõ ngay sau đó)

Tham khảo:

ngminhtrung 13-03-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Minh-Trung Nguyễn

63 bài viết.
121 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
54 16
Đăng lại một bài đã viết từ cách đây mấy tháng. Chủ đề này đã có không ít, nhưng chẳng hiểu sao lượng bài tự viết của dân lập trình người Việt ta v...
Minh-Trung Nguyễn viết 3 năm trước
54 16
White
28 6
Ghi chú: Tiêu đề hoàn toàn mang tính câu view. Bài copy từ blog của tác giả :) Tại sao lại có bài viết này? Một ngày đẹp giời tôi cần kiểm t...
Minh-Trung Nguyễn viết hơn 3 năm trước
28 6
White
17 4
Về bước tìm và xử lý dữ liệu của Việt Nam phục vụ Data Visualization nền web Làm việc với D3js được nửa năm, một trong những điều bận lòng là chưa...
Minh-Trung Nguyễn viết gần 3 năm trước
17 4
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
63 bài viết.
121 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!