Module pattern trong plain JavaScript
Javascript
208
module
3
Pattern
3
White

Đinh Văn Cảnh viết ngày 04/03/2018

Trong plain JavaScript, như đã biết là nó không hề có khái niệm module. Tuy nhiên nhờ có cơ chế closure mà chúng ta có thể thực thi được module pattern.

Ví dụ:

function counter(initValue) {
  var currentValue = initValue;

  function increase(change) {
    currentValue += change;
  }

  function descrease(change) {
    currentValue -= change;
  }

  function getCurrentValue() {
    return currentValue;
  }

  return {
    increase: increase,
    descrease: descrease,
    getCurrentValue: getCurrentValue
  };
}

var c = counter(10);
console.log(c.getCurrentValue()); // 10
c.increase(50);
console.log(c.getCurrentValue()); // 60
c.descrease(20);
console.log(c.getCurrentValue()); // 40

Module phải đảm báo tính đóng gói, do đó chúng ta đã khai báo một biến local currentValue bên trong hàm counter. Biến local này chỉ được truy cập bởi các hàm (cũng chính là các closure) increase, descreasegetCurrentValue nhưng không thể được truy cập từ bên ngoài. Do đó module đã ẩn đi thông tin mà nó không muốn bên ngoài truy cập vào và chỉ cung cấp các public API để truy cập vào các thông tin đó.

Để chỉ có duy nhất một instance counter, khi đó chúng ta sử dụng Immediately Invoked Function Expression (IIFE) như sau:

var counter = (function() {
  var currentValue = 0;

  function initializeValue(initValue) {
    currentValue = initValue;
  }

  function getCurrentValue() {
    return currentValue;
  }

  function increase(change) {
    currentValue += change;
  }

  function descrease(change) {
    currentValue -= change;
  }

  return {
    initializeValue: initializeValue,
    getCurrentValue: getCurrentValue,
    increase: increase,
    descrease: descrease
  };
})();

counter.initializeValue(10);
console.log(counter.getCurrentValue()); // 10
counter.increase(50);
console.log(counter.getCurrentValue()); // 60
counter.descrease(20);
console.log(counter.getCurrentValue()); // 40

Đây cũng chính là Singleton pattern.

Đọc thêm

[1] http://javascriptissexy.com/understand-javascript-closures-with-ease/
[2] https://javascript.info/closure
[3] https://www.pluralsight.com/guides/front-end-javascript/javascript-closures

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Đinh Văn Cảnh

6 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
6 0
Prototype là khái niệm cốt lõi trong JavaScript và là cơ chế quan trọng trong việc thực thi mô hình OOP trong JavaScript (nhưng không thực sự hoàn ...
Đinh Văn Cảnh viết 6 tháng trước
6 0
White
2 0
Trong quá trình cài đặt các tool phục vụ cho việc lập trình trên Ubuntu, hẳn các bạn đã từng phải vật vã với đủ thứ config, chẳng hạn như khi cài J...
Đinh Văn Cảnh viết 3 tháng trước
2 0
White
2 0
Web crawling là gì? _Web crawling_ là quá trình tự động trích xuất các thông tin từ các trang web và lưu trữ nó dưới một định dạng phù hợp. Chương...
Đinh Văn Cảnh viết 8 ngày trước
2 0
Bài viết liên quan
White
14 0
Javascript là một ngôn ngữ hết sức uyển chuyển,với một vấn đề bạn gặp phải có hàng tá cách để thực hiện. Với một người mới bắt đầu vào việc lập trì...
Quốc Cường viết hơn 2 năm trước
14 0
White
12 7
Như những bài viết khác của mình, trước khi bắt tay vào, mình đã tìm kiếm trên kipalog và không thấy bài viết nào nói về vấn đề này. Trọng tâm của ...
ShinaBR2 viết 8 tháng trước
12 7
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!