Minimum Web App Terraform Skeleton
terraform
3
tech
2
Infra
6
AWS
29
White

Chiến Kira viết ngày 06/11/2019

I made a Skeleton for Terraform code. Basically I'm supposed to use it for future projects, but then just thought it might be useful for others so that want to share it with you. Also I tried to avoid having to copy and paste codes when deploye in multiple environments for same app. Hopefully, you will be able to reuse at least a part or an idea to help you with your work.

Directory layout

|--.gitignore
|--README.md
|--_resources
| |--ec2.tf
| |--network.tf
| |--rds.tf
| |--s3.tf
| |--sg.tf
| |--variables.tf
|--prod
| |--main.tf
|--test
| |--main.tf

Check the source code here

https://github.com/chienkira/minimum-web-app-terraform-skeleton


Minimum-web-app-terraform-skeleton

Minimum Terraform skeleton (sample) for web app

Features

 • All resources are defined as terraform module (D-R-Y infra code)
 • Allow you create same infra for both test and prod environments with only 1 command
 • Comes with minimum setup, you can add everything you need, also custom all settings
  • This skeleton uses EC2 as web server, RDS as database server and S3 as file storage
 • Allocate EIP and assign static IP address to your EC2 instance so it's easier for you to setup domain stuffs after
 • Create a new VPC for your web app (good practise to not use the default VPC)

How to deploy

$ # checkout this repository
$ cd test              # change to directory of enviroment you want to create (test or prod environment)
$ terraform init && terraform plan # check what resources will be create
$ terraform apply          # apply (deploy) all resources

All comments and feedback are welcome.


bài viết gốc có ở blog của mình: https://chienkira.github.io/blog/posts/minimum-web-app-terraform-skeleton/

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Chiến Kira

11 bài viết.
32 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
17 1
Lập trình viên không sớm thì muộn cũng sẽ yêu cái máy tính không khác gì yêu vợ. Rồi ngày qua ngày tiếp xúc với cửa sổ dòng lệnh, mắt lập trình viê...
Chiến Kira viết 2 năm trước
17 1
White
15 2
Blue green deployment là cái khỉ ho gì? Nó có gì hay và có "ngon" không? Nếu bạn đang có câu hỏi tương tự trong đầu thì hãy thử đọc hết bài viết n...
Chiến Kira viết 2 năm trước
15 2
White
5 0
Unpack trong python Link bài viết gốc ở blog của mình: (Link) Ký tự ngoài là toán tử multiplication (phép nhân) và string replication ra, trong...
Chiến Kira viết 2 năm trước
5 0
Bài viết liên quan
White
3 0
Bài viết gốc có ở blog của mình: (Link) Trong bài viết này, mình muốn giới thiệu về module trong terraform, và cách sử dụng nó để deploy lên nhiều...
Chiến Kira viết gần 2 năm trước
3 0
White
1 1
Vậy Infrastructure là gì ? Infrastructure theo tiếng việt nghĩa là cơ sở hạ tầng, là nền tảng hoặc khuôn khổ hỗ trợ một hệ thống hoặc tổ chức. Tron...
Hùng Phạm viết 1 năm trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
11 bài viết.
32 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!