Mẹo chạy nhiều lệnh dưới bash
Linux
116
Unix
31
Bash
12
White

Lơi Rệ viết ngày 01/02/2016

Bài này là tóm tắt một vài mẹo nhỏ mình học lỏm đc từ các đồng nghiệp.

Đính chính: có cập nhật một số góp ý của anh Cường

Cơ bản về exitcode

Trong UNIX/Linux qui định một process đc xem là thực thi thành công khi chúng thoát (exit) với code số 0. Và thất bại khi trả về non-zero status, vd: 1 chẳng hạn. Bạn sẽ thấy rất thường xuyên trong scripting có dòng code sau:

exit 0

hay

exit 1

Bạn tham khảo bảng exitcode sau để biết đc rõ hết các code đc hỗ trợ.

Xin hãy nắm qui tắc này trước.

Cở bản về job suspend

Trong bash, khi một job bị suspend thì subshell sẽ tự động trả về exitcode 0 (hay thành công). Nó sẽ không đợi cho cái job đó hoàn tất.

Qui định rằng khi bạn dùng tổ hợp phím Ctrl-Z thì bạn ra lệnh cho shell tạm ngưng một job. Vâng xin nhắc lại là job, job cũng là một process, nó đc shell khởi tạo trực tiếp và chưa đc detach (nghĩa là chưa phải đc chạy như một service). Để giải thích rõ, hãy xem vd sau, chú ý tôi gói lệnh với dấu (), đây là operator để nhóm nhiều lệnh thành một job

(command1)

Bạn có thể thấy nếu bạn chạy Ctrl-Z trong trường hợp này thì shell sẽ suspend cái job ở trên, job này bao gồm thực thi một command1 process.

Bạn lưu ý rằng bạn có thể chạy nhiều lệnh trong cùng một job:

(command1; command2)

Trong trường hợp này thì active job của chúng ta bào gồm một subshell với 2 lệnh chạy, nếu chúng ta suspend thì lệnh 1 sẽ bị suspend và lệnh 2 sẽ đợi. Nếu lệnh 1 hoàn tất thì lệnh 2 mới chạy.

Chạy 2 lệnh, trong đó chạy lệnh số 2 chỉ khi lệnh số 1 thành công

Đơn giản là dùng operator &&, vd:

command1 && command2

Cách bash xử lý rất đơn giản, bash sẽ đọc từ trái sang phải, nếu lệnh nào thành công thì sẽ trả về exitcode 0 và lệnh tiếp theo sẽ nhận biết để khởi chạy.

Mẹo này thường đường áp dụng để xây dựng CI pipeline, bước chuẩn bị nối trước bước chạy test.

Chạy 2 lệnh cho đến khi một lệnh thành công

Dùng operator ||, vd:

command1 || command2

Cũng tương tự như lệnh &&, bash sẽ chạy từ trái sang phải. Nếu command1 thành công thì cả pipeline sẽ dừng ở đây, hay command2 sẽ không đc chạy. Nhưng nếu command1 thất bại thì bash sẽ thử tiếp command2, và lập lại đúng cái qui luật.

Mẹo này cực kỳ phổ biến để tạo một pipeline để thử nhiều nguồn khác nhau, vd viết một script để download video từ nhiều nguồn, chạy cho đến khi nào một nguồn đc download thành công.

Chạy 2 lệnh, trong đó chạy lệnh số 2 bất kể lệnh số 1 thành công hay không

Chúng ta sẽ dùng operator ;, vd:

command1; command2

Operator này có nghĩa là chạy theo thứ tự, nếu lệnh số 1 xong hay không thì lệnh tiếp theo sẽ được thực thi. Xin lưu ý là có một yêu điểm, đó là nếu chúng ta suspend command1 thì command2 sẽ tiếp tục đc chạy.

Chạy 2 lệnh, trong đó nếu một trong hai lệnh bị suspend thì tất cả lệnh sẽ bị suspend.

Chúng ta tận dụng job grouping () operator để nhóm 2 lệnh thầnh một job.

(command1; command2)

Nếu chúng ta dùng Ctrl-Z để suspend thì cả job sẽ bị thoát ra, điều đó nghĩa là command1 và cả command2 sẽ cùng bị suspend. Điều này rất hữu dụng cho các lệnh yêu cầu sự đồng bộ.

Lời kết

  • Một process gọi là thành công khi nó thoát với exitcode 0, và thất bại với exitcod1
  • Suspend thông qua Ctrl-Z sẽ khiến job thông báo subshell trả về exitcode 0, lưu ý nó sẽ không đợi cho job hoàn tất
  • Các operator &&, ||, ;, () đc sử dụng để gán các logic điều kiện
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Lơi Rệ

43 bài viết.
256 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
80 13
Sự sống còn của các công ty kỹ thuật phụ thuộc vào nguồn nhân lực chất xám của họ. Thế nên rất thiết yếu cho việc đầu tư xây dựng team có khả năng ...
Lơi Rệ viết 6 năm trước
80 13
White
46 15
Thế nào là làm việc từ xa? Internet, một trong những phát minh vĩ đại nhất của con người thế kỷ 20. Công nghệ này xoả bỏ rào cản vật lý giữa các n...
Lơi Rệ viết hơn 6 năm trước
46 15
White
43 7
Trời se se lạnh, Melbourne chuyển mùa, ngồi trong quán cafe bắt đầu một ngày làm việc mới với suy nghĩ tại sao các bạn Việt Nam không muốn tham gia...
Lơi Rệ viết 7 năm trước
43 7
Bài viết liên quan
White
2 0
Sử dụng option I với xargs Với option I thì bạn có thể sử dụng place holder với biến được lấy ra từ xargs man của option này: I replacestr R...
LinhPT viết 6 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
43 bài viết.
256 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!