Matrix multiplication
Male avatar

hoc viết ngày 19/11/2016

Matrix multiplication

Ôn lại về nhân matrix

Row*column

Row n phần tử nhân vector n phần tử được tính như sau
alt text

Matrix*column

A matrix size MxN
B là vector
◼︎ Nếu coi A là cột mà các phần tử là row1, row2,... rown
thì ta có thể tính như
alt text

◼︎ Ngoài ra ta có thể coi A là 1 Row với các phần tử là c1, c2, ..., cn
thì ta có cách tính và công thức tính tổng quát như sau
alt text

Matrix * matrix

A là matrix size MxN
B là matrix size NxP

ta có cách triển khai và từ đó có công thức tổng quát sau
alt text

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

hoc

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!