Master - Slave. Giải pháp giảm tải request, an toàn dữ liệu mysql
Mysql
52
master - slave
1
TIL
765
White

PhamBinh.net viết ngày 26/01/2020

Dưới đây câu chuyện của anh Nguyễn Văn A trên con đường đi tìm cách tăng hiệu năng cho hệ thông tuyển dụng của công ty anh đang làm việc. Câu chuyển được chia làm 4 hồi, mời các bạn theo dõi.

Hồi 1. Bắt đầu câu chuyện

Một cơ sở dữ liệu mysql của hệ thống tuyển dụng có 100 tables, được cài đặt trên server có CPU 2 cores, ram 2G. Những ngày đầu tiên, hệ thống tuyển dụng còn chưa phát triển, với cấu hình server này hoàn toàn thể đáp ứng được nhu cầu đọc, ghi, sao lưu dữ liệu. Tuy nhiên càng về sau, hệ thống càng lớn, các table bắt đầu đạt đến hàng triệu bản ghi, nhu cầu đọc, ghi, sao lưu diễn ra ngày càng lớn, thậm chí rất lớn, với cấu hình server hiện tại không thể đáp ứng được nhu cầu của hệ thống.
Anh Nguyễn Văn A là người quản trị cơ sở dữ liệu, được sếp giao cho nhiệm giải quyết vấn đề này. Lang thang trên Internet, anh ý tìm được 2 giải pháp:

 • Tăng cấu hình server: Tức là từ server cấu hình CPU 2 cores, ram 2G, tăng thành CPU 4 cores, ram 4G để hệ thống có thể tăng gấp đôi hiệu năng.
 • Tăng số lượng server: Tức nếu ta có 1 server 2 cores, 2G ram, thì giờ ta có 2 server với cấu hình tương tự, 1 con server để xử lý yêu cầu đọc. Con server còn lại chỉ xử lý yêu cầu ghi, truy vấn được chia đều ra 2 con server khác nhau => Hiệu năng tăng gấp đôi.

Loay hoay giữa 2 giải pháp, anh ý bắt đầu phân tích ưu nhược điểm của từng giải pháp như sau:

 1. Tăng cấu hình server
  Cách này đơn giản, chỉ cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ server, bảo họ tăng cấu hình server lên và mình chỉ việc trả tiền cho họ. OK done, trong vòng 1 nốt nhạc hiệu năng của hệ thống đã tăng gấp đôi. Tuy nhiên với cách này, toàn bộ dữ liệu chỉ được lưu trên một máy, nếu máy này shutdown, sẽ có thể gây ra mất mát dữ liệu, ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống.

 2. Tăng số lượng server
  Cách này phức tạp, phải cấu hình nhiều thứ lằng nhằng, lại có vẻ tốn kém vì phải sắm thêm server mới. Nhưng bù lại, dữ liệu sẽ được lưu trên nhiều server, khi shutdown con này, thì còn con kia, hệ thống vẫn có thể hoạt động.

Công ty anh A đang làm thì tiền nong không thành vấn đề, lại vốn dĩ là một người thích tìm hiểu, nên anh cũng không ngại việc cấu hình lằng nhằng giữa các server. Thế nên anh ta đã quyết định sử dụng cách số 2 - Tăng số lượng server.

Hồi 2. Tìm ra bí kíp

Khi quyết định sẽ lựa chọn cách số 2 - Tăng số lượng server. Anh A tiếp tục lang thang trên internet để tìm hiểu về cách cấu hình server để có thể áp dụng theo cách số 2 này. Thật may mắn, anh tìm thấy trong mysql có khái niệm master - slave giải quyết đúng vấn đề anh đang cần.

Theo như anh tìm hiểu, master - slave trong mysql được hiểu như là:

Hệ thống sẽ có 2 (hoặc nhiều hơn) database giống hệt nhau, mỗi database được cài trên 1 server khác nhau. Trong số các db đó, có 1 db được gọi là master (ông chủ), các db còn lại được gọi là slave (nô lệ). Khi db master xảy ra một sự kiện làm thay đổi dữ liệu (thêm, sửa, xóa) thì db master sẽ log ra một file, các db slave thì liên tục lắng nghe file log này, và thực hiện việc thay đổi dữ liệu trên db slave như thay đổi trên db master.

Ví dụ
Trên DB master xảy ra sự kiện thêm dữ liệu mới với câu truy vấn như sau

  insert into users set email = 'phambinh217@gmail.com', password = '123456'

Thì ngay sau đó các db slave lắng nghe từ db master cũng sẽ thực hiện câu truy vấn tương tự.

Dựa vào cách hoạt động master - slave anh hiểu được. Anh A quyết định sử dụng db master làm db để ghi dữ liệu, còn db slave để đọc dữ liệu, đồng thời db slave cũng là db dự phòng trong trường hợp db master có vấn đề.

Hồi 3. Cấu hình server

Anh A thực hiện demo cấu hình master - slave mysql như sau.

Chuẩn bị

Anh tạo 2 server với 2 IP

 • Server 1: 192.168.15 (đây sẽ là server master)
 • Server 2: 192.168.17 (Đây sẽ là server slave)

Cả 2 server 1 và 2 đều được cài sẵn Ubuntu 16.04, mysql 5.x.
Trong Server 1, anh có tạo sẵn 1 CSLD liệu tên là cart (database sử dụng để demo)

Cấu hình cho server master

Mở file /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf để cấu hình một vài thông tin cần thiết

sudo vim /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

Tìm dòng bind-address và sửa thành

bind-address = 0.0.0.0

Tìm dòng

# server-id = 1

Bỏ dấu # phía trước đi

Ngay phía dưới dòng đó, ta thấy dòng

# log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log

Cũng bỏ dấu # phía trước đi.

Khởi động lại mysql

sudo systemctl restart mysql

Tạo user để các slave có thể truy cập vào master mà đọc file log

mysql> CREATE USER 'slave'@'192.168.10.17' IDENTIFIED BY 'slavepass';

mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'slave'@'192.168.10.17';

mysql>FLUSH PRIVILEGES;

Bằng cách chạy các lệnh trên, anh A tạo ra một user có tên là slave, mật khẩu là slavepass, user này được phép truy cập từ server có IP là 192.168.10.17

Bạn có để ý rằng anh A tìm hiểu được các db slave sẽ đọc file log của db master không? Chính vì thế anh ý phải xem xem db master sẽ log ra file nào bằng cách chạy command sau

mysql> show master status;

Chúng ta sẽ thấy kết quả như này:

+------------------+----------+--------------+------------------+-------------------+
| File       | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB | Executed_Gtid_Set |
+------------------+----------+--------------+------------------+-------------------+
| mysql-bin.000028 |   499 | scart_2019  |         |          |
+------------------+----------+--------------+------------------+-------------------+
1 row in set (0.00 sec)
 • Lưu ý: Hãy để ý thông tin File là mysql-bin.000028, Position là 499, đây là 2 thông tin quan trọng sẽ sử dụng ở phần sau

Bạn có để ý rằng anh A tìm hiểu được db master và db slave phải giống hệt nhau không? Chính vì để đảm bảo các db slave giống với db master, anh ý đã dump db master để có thể import vào các db slave sau này.

mysqldump -u root -p --opt cart > cart.sql

Cấu hình cho server slave

Mở file /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf, cấu hình một số thông tin như sau

server-id = 2
log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
 • Lưu ý: server-id = 2 nhé

Khởi động lại mysql

sudo systemctl restart mysql

Tạo database và import database export từ db master

Tạo database

mysql> create database cart;
mysql> exit;

Import database

mysql -u root -p cart < /path/to/cart.sql

Kết nối server slave tới server master

mysql> STOP SLAVE;             # Ngừng slave nếu trước đó có bật

mysql> CHANGE MASTER TO
  -> MASTER_HOST='192.168.10.15',     # Đây chính là IP của server master
  -> MASTER_USER='slave',         # Tên tài khoản của slave tạo ở server master
  -> MASTER_PASSWORD='slavepass',     # Mật khẩu của tài khoản slave tạo ở server master
  -> MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000028', # File log của server master
  -> MASTER_LOG_POS=499;         # Position file log của server master

mysql> START SLAVE;             # Khởi động lại slave

Quá trình cấu hình cho server master và server slave của anh A như vậy là kết thúc. Để đảm bảo 2 server đã kết nối với nhau. Anh A có chạy thử một câu lệnh Insert ở server master, sau đó qua server slave để truy vấn thì thấy có kết quả. Như vậy anh A đã thấy rằng 2 server đã có sự kết nối với nhau, quá trình cấu hình server master - slave thành công mỹ mãn.

Lời kết

Bài viết trên được viết dựa trên kinh nghiệm tìm hiểu mày mò của anh Nguyễn Văn A sau 4 ngày tìm hiểu. Nếu có vấn đề gì sai xót, rất mong nhận được góp ý đến từ các bạn. Sau khi nhận được góp ý, mình sẽ báo với anh A ngay.

Cảm ơn tất cả các bạn.


Ở hồi sau anh A có kết hợp với dự án laravel, mời bạn đọc tiếp Sử dụng master - slave mysql trong dự án Laravel

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

PhamBinh.net

9 bài viết.
34 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
7 4
Chào các bạn, Như bạn đã biết thì công nghệ đang thay đổi một cách chóng mặt, cứ vài bữa là lại có một framework mới hoặc một ngôn ngữ lập trình m...
PhamBinh.net viết 1 năm trước
7 4
White
5 4
Chào các bạn, Con người chúng ta sinh đã luôn thích cái đẹp: người đẹp, tâm hồn đẹp, nhà đẹp, xe đẹp, quần áo đẹp và... Code đẹp một quan niệm về ...
PhamBinh.net viết 1 năm trước
5 4
White
3 0
Bootstrap css chắc không xa lạ với các web developer, nhưng mình thấy có rất nhiều bạn sử dụng Bootstrap sai cách trong các dự án web. Tại sao mình...
PhamBinh.net viết 9 tháng trước
3 0
Bài viết liên quan
White
22 0
Mysql innodb internal là một chủ đề khá sâu. Bản thân tôi cũng chưa bao quát hết. Bài viết này chỉ cung cấp một cái nhìn sơ lược. Để các bạn khôn...
manhdung viết hơn 5 năm trước
22 0
White
5 6
Đến với lập trình web thì chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đã từng làm việc với database. Đặc biệt là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL...
nooptr viết hơn 1 năm trước
5 6
White
28 2
(Ảnh) Tiêu đề chỉ là câu khách :v, thực ra là có một vài điểm về mysql explain mà chắc chưa nhiều bạn biết, tớ cũng hay quên nên note lại cho nhớ ...
LinhPT viết 5 năm trước
28 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
9 bài viết.
34 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!