Markdown
White

HungQT viết ngày 27/05/2018

Tìm hiểu về Markdown

Markdown là gì?

Markdown là một ngôn ngữ đánh dấu với cú pháp văn bản thô, được thiết kế để có thể dễ dàng chuyển thành HTML và nhiều định dạng khác sử dụng một công cụ cùng tên. Nó thường được dùng để tạo các tập tin readme, viết tin nhắn trên các diễn đàn, và tạo văn bản có định dạng bằng một trình biên tập văn bản thô.

Lịch sử về Markdown

Năm 2004, cùng với sự giúp đỡ của Aaron Swartz, John Gruber đã tạo ra ngôn ngữ Markdown với mục tiêu tạo ra một định dạng văn bản thô "dễ viết, dễ đọc, dễ dàng chuyển thành XHTML (hoặc HTML).

Ngữ pháp cơ bản

Tiêu đề

Các lớp tiêu đề từ h1 đến h6 viết bằng cách thêm tương ứng từ 1 đến 6 ký tự # trước đầu dòng.
Kẹp ở đầu và cuối một đoạn text cặp ký tự * để in nghiêng, ** để in đậm, *** để kết hợp cả hai. Chữ gạch ngang sử dụng cặp ký tự ~~
In nghiêng
In đậm
Nghiêng đậm
Gạch ngang

Liên kết

Cách dẫn liên kết là: [alttext]và (url)
John Gruber
Ngoài ra chúng ta có thể thêm "title" vào sau url trong ().

Hình ảnh

Chèn hình ảnh giống với cú pháp chèn liên kết, thêm ký tự ! trước cú pháp trên.
https://blog.ghost.org/

Định dạng danh sách

Để định dạng một đoạn text thành các gạch đầu dòng, ta dùng ký tự * và một dấu cách ở mỗi ý và dùng thêm 2 dấu cách ở đằng trước nếu muốn lùi vào một level.

 • Châu Âu
 • Châu Á
  • Việt Nam
   • Hà Nội
   • Hải Phòng
  • Thái Lan

Nếu muốn liệt kê bằng số thì thêm số và một dấu chấm.

 1. Number one
 2. Number two
 3. Number three

Trích dẫn

Cách viết một trích dẫn: sử dụng ký tự > trước đoạn text.

Markdown là một ngôn ngữ đánh dấu với cú pháp văn bản thô, được thiết kế để có thể dễ dàng chuyển thành HTML và nhiều định dạng khác sử dụng một công cụ cùng tên.

Mã code

Có 2 loại code có thể viết trong Markdown: inline code (code trong dòng) và code block (đoạn code riêng).
Inline code dùng 1 ký tự ` ở đầu và cuối code.

Code trong dòng.
Code block dùng 3 ký tự phẩy ngược ở đầu và cuối một đoạn code. Khi muốn cú pháp hiển thị chính xác với ngôn ngữ của đoạn code thì có thể thêm định danh ngôn ngữ ở ngay sau 3 ký tự ` mở đoạn.

import os
os.system('clear')

Tham khảo: https://kipalog.com/markdown

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

HungQT

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!