Macro in org-mode
TIL
770
orgmode
2
emacs
8
White

Huy Trần viết ngày 21/08/2018

Macro is a way to replace text snippets during export in org-mode. Just like C's #define.

It can be defined using the following syntax:

#+MACRO: name    replacement text $1, $2 are arguments

And can be later referenced using:

{{{name(arg1, arg2)}}}

Example: The following macro let you have colored text:

#+MACRO: color @@html:<font color="$1">$2</font>@@

*  Colored text demo
I have a {{{color(red, colored text here.)}}}.

For a full list of macros, check this repository.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Huy Trần

120 bài viết.
2047 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
182 46
Tại sao phải viết blog kĩ thuật? Có rất nhiều bài viết trên mạng nói về vấn đề tại sao một lập trình viên nên thường xuyên viết các bài blog kĩ thu...
Huy Trần viết hơn 5 năm trước
182 46
White
157 39
(Ảnh) Tiếp tục sêri (Link) lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và mô phỏng lại một chức năng mà mọi người đang bắt đầu sử dụng hằng ngày, đó là chứ...
Huy Trần viết hơn 4 năm trước
157 39
White
120 19
Phần 1: Tự truyện Tui và Toán đã từng là hai kẻ thù không đội trời chung trong suốt hơn mười lăm năm ròng rã. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã ghét nh...
Huy Trần viết hơn 4 năm trước
120 19
Bài viết liên quan
White
5 0
OrgMode là một chức năng rất hữu dụng trên Emacs. Bạn có thể sử dụng OrgMode để quản lý công việc (todo list), hay làm công cụ soạn thảo nội dung ...
Huy Trần viết gần 4 năm trước
5 0
White
1 0
Install texinfo sudo aptget update sudo aptget upgrade sudo aptget install texinfo sudo aptget install libxml2dev libgtk3dev libtiff5dev sudo ...
hell nguyen viết hơn 2 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
120 bài viết.
2047 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!