Lý giải đơn giản khác nhau giữa interface và abstract class
TIL
782
White

Meoden viết ngày 31/03/2018

  • Interface là "can do" relationship
  • Abstract class là "is a" relationship

VD: Con mèo, và con chim đều là động vật nên ta có thể viết 2 class Cat, Bird kế thừa từ abstract class Animal. Còn con chim có thể bay thì nó có thể implement thêm interface IFly nữa.

public interface IFly
{
    void Fly();
}

public abstract class Animal
{

}

public class Cat : Animal
{ 

}

public class Bird : Animal, IFly
{
    public void Fly(){}
}

ThanhPhan 19-03-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Meoden

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 0
Story Nay ngồi đọc cái partial method trong C thấy 2 cái này có gì đó giống nhau, có thể thay thế nhau Partial method Đại khái là khi định nghĩa...
Meoden viết gần 3 năm trước
1 0
White
1 0
Bài nãy sẽ được update thường xuyên Cần 1 email để nhận mail nhanh nhất có thể: https://www.mailinator.com Vừa coi video học frontend vừa code cùn...
Meoden viết gần 3 năm trước
1 0
White
1 0
Concept Enity: Là object có kiểu là mutable . Object identity bằng key (key ở đây có thể là id hoặc GUID) ValueObject: Là object mà được identit...
Meoden viết 3 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!