Lưu ý khi dùng fuser command
TIL
499
Male avatar

manhdung viết ngày 26/07/2016

Dạo trước tôi có dùng fuser để giải phóng mountpoint trên các server có dùng LVM snapshot để tránh giảm performance.

Nhưng fuser là con dao hai lưỡi: fuser -km sẽ kill tất cả các process ngoại trừ chính nó mà đang khiến mount point busy nên khi dùng cần chú ý.

Nếu đó là mount point đang có thật thì không sao, fuser kill rất chuẩn

Nhưng nếu mount point đó chưa có thì fuser hiểu là kill mọi tiến trình đang sử dụng root mount point /

Kết quả một loạt các process sshd, udevd... bị kill, bạn bị đá ra khỏi server, mất hoàn toàn phiên ssh

Để sử dụng tránh fuser kill cả sshd bạn có thể:

  • Kiểm tra xem mount point đó có đang nằm trong mount không
  • Nếu có, kiểm tra xem mount point đó có busy không dùng lsof
    • Nếu busy thì kill process bằng fuser -km
    • umount mount point đó

manhdung 20-07-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

manhdung

44 bài viết.
240 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
67 11
Giới thiệu RabbitMQ là một message broker ( messageoriented middleware) sử dụng giao thức AMQP Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức ph...
manhdung viết hơn 2 năm trước
67 11
Male avatar
45 4
Giả định bạn tiếp nhận một server mới toanh, bạn cần tìm một số thông tin về nó như loại CPU, loại main, loại memory, memory dùng của hãng nào... c...
manhdung viết hơn 1 năm trước
45 4
Male avatar
38 7
Giới thiệu MongoDB là một giải pháp nosql database. Data được lưu ở dạng các bson document. Hỗ trợ vertical scaling và horizontal scaling, dynamic...
manhdung viết hơn 2 năm trước
38 7
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
White
8 0
Lấy fake path của file trong html input Ngữ cảnh: em cần làm một cái nút tải ảnh lên có preview. GIải pháp đầu: Dùng (Link) đọc file ảnh thành ba...
Hoàng Duy viết gần 2 năm trước
8 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
44 bài viết.
240 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!