Lỗi không load được thư viện php trên windows
PHP
96
Apache
16
Male avatar

skul169 viết ngày 28/09/2016

Nếu bạn gặp phải trường hợp không sử dụng được các thư viện phpmysql, hash, mcrypt mặc dù bạn đã open extention này ở trong php.ini

thì hãy tham khảo cách sau đây nhé

Bước 1: Mở file log apache lên và xem có chuyện gì đang xảy ra (ví dụ \Apache 2.2.13\logs\error.log)

Nếu bạn thấy các dòng log dạng như sau

PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:/project/tools/PHP5.2.3/ext/php_mcrypt.dll' - The specified module could not be found.\r\n in Unknown on line 0
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:/project/tools/PHP5.2.3/ext/php_mysql.dll' - The specified module could not be found.\r\n in Unknown on line 0
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:/project/tools/PHP5.2.3/ext/php_mysqli.dll' - The specified module could not be found.\r\n in Unknown on line 0
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:/project/tools/PHP5.2.3/ext/php_pdo_mysql.dll' - The specified module could not be found.\r\n in Unknown on line 0

Bước 2: Copy những file thông báo lỗi thiếu ở log từ thư mục ext của PHP sang thư mục bin của Apache
Ví dụ copy các file:

d:\project\tools\PHP5.2.3\libmysql.dll
d:\project\tools\PHP5.2.3\libmhash.dll
d:\project\tools\PHP5.2.3\libmcrypt.dll

Sang thư mục:

d:\project\tools\Apache 2.2.19\bin\

Bước 3: Khởi động lại apache

Good job!

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

skul169

27 bài viết.
6 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
9 7
Cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Apache 1.Cài đặt Apache Nếu VPS chưa được cài đặt Apache thì bạn dùng lệnh sau để cài đặt: yum install http...
skul169 viết gần 5 năm trước
9 7
Male avatar
5 0
Khi cần lấy data trong DB trên môi trường test của khách hàng thì bắt buộc phải sử dụng lệnh command line. Thường thì sẽ dùng một trong các patter...
skul169 viết gần 5 năm trước
5 0
Male avatar
3 2
Trong thực tế rất nhiều trường hợp ta phải xóa 1 tham số trên URL, có rất nhiều cách thực hiện việc này, nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ với cách bạn ...
skul169 viết hơn 4 năm trước
3 2
Bài viết liên quan
White
4 2
Bash script to fast serve Laravel project Lười gõ dòng lệnh quá nên tạo ra cái script để gõ nhanh :D laravelstart.sh /bin/bash if z "$1" ] ...
Vũ Hoàng Chung viết 4 năm trước
4 2
Male avatar
7 2
Apache Bench ➜ ab t 5 c 20 https://www.google.com/ This is ApacheBench, Version 2.3 Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www....
tuhoanggggg viết hơn 5 năm trước
7 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
27 bài viết.
6 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!