Login vào tài khoản admin TeamCity khi quên password
White

Minh Hoang TO viết ngày 10/09/2016

Bài viết này trình bày cách xử lý khá đơn giản để đăng nhập vào tài khoản quản trị của TeamCity khi bạn vô tình quên password.

Thay vì tìm hiểu cơ chế mã hoá password để lấy lại password từ dữ liệu trong DB (chú ý là cách này tuy có thể mất thời gian nhưng dùng được với bất kỳ tool open source nào), ta chỉ cần làm các thao tác sau để đăng nhập với tài khoản admin.

  • Vào form đăng nhập với lựa chọn super=1
  • Vào server log của TeamCity lấy token.

Vào form đăng nhập với super=1

http://${HOST}/login.html?super=1

alt text

Lấy token đăng nhập

Để lấy token thì ta chỉ cần vào server chạy TeamCity và lấy token được tạo ra (do thao tác vào login form với lựa chọn super=1) từ file teamcity-server.log

tail -f teamcity-server.log

alt text

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Minh Hoang TO

5 bài viết.
16 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
10 0
Bài viết này trình bày một giải pháp buildfromscratch cho bài toán khá phổ biến sau Tôi có một ứng dụng A, tôi đang liên kết với các đối tác {C_1,...
Minh Hoang TO viết gần 5 năm trước
10 0
White
7 0
Trước hết xin nhắc lại mục đích của bài viết này là đưa ra giải pháp buildfromscratch cho bài toán sau: Tôi có một ứng dụng A, tôi đang liên kết v...
Minh Hoang TO viết gần 5 năm trước
7 0
White
7 1
Bài viết này trình bày cách thiết lập cơ chế build CI thông qua Jenkins cho các Android project (libraries hoặc applications) được quản lý bằng (Li...
Minh Hoang TO viết gần 5 năm trước
7 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
16 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!