Lock With Redis
TIL
489
Scala
50
Redis
9
White

Vu Nhat Minh viết ngày 24/08/2016

Lock With Redis

Đặt gạch, sẽ viết cụ thể hơn về Lock bằng Redis (setnx) :smile:
http://redis.io/commands/setnx

abstract class RedisLock
extends UsesExecutionContext
{
 val lockTimeout = 30000L // 30s
 val now = new DateTime()
 private[this] val client = new ReadableWritableRedisClient

 /**
  * Redis Lock Algorithm:http://redis.io/commands/setnx
  */
 def withLockInRedis[R](key: String)(f: => Future[R]): Future[R] = {
  {
   for {
    lockHoldingTime <- lock(key)
    expired <- {
     lockHoldingTime match {
      case Some(_: Long) => Future(false)
      case None => isExpired(key)
     }
    }
    _ <- {
     if (lockHoldingTime.isEmpty && !expired) {
      Future.failed(new LockedException)
     } else if (lockHoldingTime.isEmpty && expired) {
      tryToAcquireAfterExpire(key).map {
       case false => throw new FailedToAcquireLockException
       case true => ()
      }
     } else {
      Future(())
     }
    }
    result <- f
    _ <- {
     lockHoldingTime match {
      case Some(t: Long) => releaseLock(key, t).map {
       case false => throw new FailedToReleaseLockException
       case true => ()
      }
      case None => Future(())
     }
    }
   } yield {
    result
   }
  }
 }

 def lock(key: String): Future[Option[Long]] = {
  val expireTime = now.getMillis + lockTimeout + 1
  client.setNx(key, expireTime.toString)
  .map{Option(_).collect{case true => expireTime}}
 }

 def isExpired(key: String): Future[Boolean] = {
  client.getString(key).map { v =>
   val setTime = v.getOrElse(throw new RedisException(s"can not get with key: $key")).toLong
   setTime < now.getMillis
  }.recover {
   case e:RedisException => false
  }
 }

 def tryToAcquireAfterExpire(key: String): Future[Boolean] = {
  val expireTime = now.getMillis + lockTimeout + 1
  client.getSet(key, expireTime.toString)
  .map { v =>
   val oldTimeStamp = v.getOrElse(throw new RedisException(s"cant not getset with key: $key")).toLong
   oldTimeStamp < now.getMillis
  }.recover {
   case e:RedisException => false
  }
 }

 def releaseLock(key: String, setValue: Long): Future[Boolean] = {
  client.getString(key).map { v =>
   val lockValue = v.getOrElse(throw new RedisException(s"cant not get with key: $key")).toLong
   val recognizedMyLock = lockValue == setValue
   if (recognizedMyLock) client.delete(key)
   recognizedMyLock
  }.recover {
   case e: RedisException => false
  }
 }
}

VuNhatMinh 23-08-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vu Nhat Minh

54 bài viết.
721 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
116 29
Nếu bạn thường vào trang mua sắm của amazon, chắc sẽ chẳng lạ gì với menu Shop by Department. Tốc độ hiển thị nội dung của menu là tức thì so với d...
Vu Nhat Minh viết hơn 2 năm trước
116 29
White
87 4
Lời người dịch Người dịch là một developer , sau khi tìm đọc được bài viết này bằng bản gốc tiếng Anh đã cảm thấy như được "khai sáng" về khả năng...
Vu Nhat Minh viết hơn 2 năm trước
87 4
White
56 5
Đây là phần cuối của một series chuyên về thiết kế UI. Bạn nên đọc (Link) trước khi bắt đầu đọc phần này. Luật số 7: "Ăn trộm" như là một nghệ sỹ...
Vu Nhat Minh viết hơn 2 năm trước
56 5
Bài viết liên quan
White
10 0
Kí tự Regex cơ bản Về cơ bản thì các sử lý matching của scala.util.matching.Regex sẽ được "phó thác" (delegate) cho java Regex. Bạn có thể tạo một ...
huydx viết hơn 2 năm trước
10 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
54 bài viết.
721 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!