Load testing locally like a boss
Apache
14
bench
2
load test
1
Male avatar

tuhoanggggg viết ngày 21/08/2015

Apache Bench

➜ ~ ab -t 5 -c 20 https://www.google.com/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1604373 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking www.google.com (be patient)
Finished 310 requests


Server Software:    gws
Server Hostname:    www.google.com
Server Port:      443
SSL/TLS Protocol:    TLSv1,RC4-SHA,2048,128

Document Path:     /
Document Length:    18694 bytes

Concurrency Level:   20
Time taken for tests:  5.098 seconds
Complete requests:   310
Failed requests:    302
  (Connect: 0, Receive: 0, Length: 302, Exceptions: 0)
Total transferred:   6090903 bytes
HTML transferred:    5817201 bytes
Requests per second:  60.81 [#/sec] (mean)
Time per request:    328.910 [ms] (mean)
Time per request:    16.446 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     1166.74 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:   113 161 37.9  156   542
Processing:  124 155 40.7  149   634
Waiting:    88 128 27.5  126   350
Total:    244 316 56.1  303   863

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  303
 66%  312
 75%  315
 80%  318
 90%  339
 95%  385
 98%  512
 99%  591
 100%  863 (longest request)

Cài đặt và sử dụng khá đơn giản:

$ brew tap homebrew/apache
$ brew install ab
$ ab -t 10 -c 10 https://www.google.com

trong đó -t là tổng thời gian chạy (số giây) và -c là tổng số request chạy cùng 1 lúc.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

tuhoanggggg

3 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
3 0
Giả sử bạn cần parse JSON có nội dung như sau: json "{\"order_id\":\"12345\",\"customer_id\":\"AUD101\"},{\"order_id\":\"12346\",\"customer_id\":...
tuhoanggggg viết hơn 5 năm trước
3 0
Male avatar
1 0
Bài này đi theo bài: (Link). Sẽ là một bài đơn giản, không cao siêu, mục đích là để bạn get started with testing càng sớm càng tốt. Viết code mà k...
tuhoanggggg viết hơn 5 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
1 5
Trước khi tung ra thị trường, để chuẩn bị cho quảng cáo hoặc kiểm nghiệm sản phẩm người ta thường benchmark. Để benchmark sản phẩm liên quan đến tr...
Ngoc Dao viết gần 5 năm trước
1 5
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!