List từ viết tắt hay dùng trên github
TIL
801
White

Nguyễn Gia viết ngày 10/02/2017

Thi thoảng la liếm github hay gặp một số từ viết tắt mà chẳng hiểu nghĩa là gì nên tổng hợp vào đây.

Từ viết tắt Nghĩa
AFAICT As far as I can tell
AFAIK As far as I know
AKA, aka, a.k.a. Also known as
ASAP As soon as possible
BTW By the way
ETA Estimated time of arrival
FTW For the win
FWIW For what it's worth
FYA For your action
FYI For your information
HTH Happy to help
IIRC If I remember [recall] correctly
IIUC If I understand correctly
IMO, IMHO In my (humble) opinion
LGTM Looks good to me
NA, N/A Not applicable; not available
NB, N.B. Tiếng latin: nota bene, tiếng anh: note well
NP, np No problem
OTOH On the other hand
PTAL Please take another look
PR Pull request
RFC Request for comments
ROFL, rofl Rolling on the floor laughing
RTFM Read the fucking manual
TBA To be advised
TBA To be announced
TBD To be determined
TLDR, tldr, TL;DR, tl;dr, TL/DR, tl/dr Too long, didn't read
UTSL Use the source, Luke

NguyenGia 09-02-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Gia

7 bài viết.
47 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
22 12
Cảm xúc khi học javascript y hệt như bài viết này nên mình dịch lại cho vui. Link gốc: https://hackernoon.com/howitfeelstolearnjavascriptin2016d3a7...
Nguyễn Gia viết gần 5 năm trước
22 12
White
22 2
Intro Trong các coding contest, khi mà kết quả là một số rất lớn (n hoặc tổ hợp), không dùng kiểu dữ liệu primitive để lưu được thì đề bài thường ...
Nguyễn Gia viết hơn 4 năm trước
22 2
White
6 0
20160506 Goroutine Nếu goroutine đang chiếm quyền xử lí ko buông, thì các goroutine khác không được chạy. Cách đơn giản nhất để buông quyền là d...
Nguyễn Gia viết hơn 5 năm trước
6 0
Bài viết liên quan
White
1 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết hơn 3 năm trước
1 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết gần 3 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết 5 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
7 bài viết.
47 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!