Linux Everyday
Linux
110
Arch Linux
2
Male avatar

cavoirom viết ngày 13/11/2015

Intro
Prepare

  • Download Archlinux
  • Prepare USB Boot
  • Installation guide

Install

Utility

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

cavoirom

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
2 4
Cài đặt Rust trên Arch Linux Việc cài đặt Rust trên môi trường Arch Linux khá là đơn giản. pacman có sẵn gói (Link) và (Link), bạn có thể chọn các...
Huy Trần viết 3 năm trước
2 4
White
1 0
sudo du sh
t viết 4 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!