Linux - Tìm file theo giới hạn thời gian rồi move sang 1 folder khác
TIL
781
@100daysTIL
72
White

Minh-Trung Nguyễn viết ngày 21/02/2018

Linux - Tìm file theo giới hạn thời gian rồi move sang 1 folder khác

Day 26 (Mùng 5 Tết Mậu Tuất)

Bài toán: Tìm toàn bộ các files đuôi ".JPG" giữa ngày 01.11.2017 và 20.11.2017 trong folder "hiện tại" rồi move sang folder khác.

Tìm các file đuôi ".JPG" trong folder hiện tại?

find . -name "*.JPG"

trong đó:

 • Ký hiệu "." để chỉ folder hiện tại
 • -name "*.JPG" để chỉ toàn bộ các file có extension là .JPG.

Tìm các file đuôi ".JPG" trong folder hiện tại giữa 2 ngày cho trước

Do không thể so sánh trực tiếp với thời gian, nên ta cần phải so sánh trung gian thông qua 2 files ứng với 2 mốc thời gian ta hướng đến.

Ví dụ muốn chặn trong khoảng 01.11.2017 và 20.11.2017, thì ta tạo ra 2 files file00 (có Modify date là 01.11.2017) và file01 (có Modify date là 30.11.2017) thông qua lệnh:

touch -d '01 Nov 2017 00:01' file00
touch -d '30 Nov 2017 00:01' file01

Để kiểm tra xem file00, file01 có thông số Modify date đúng như ta cần hay không, sử dụng command stat:

stat file00
stat file01

sẽ được output tương tự như sau:

 File: 'file01'
 Size: 0      Blocks: 0     IO Block: 4096  regular empty file
Device: 819h/2073d Inode: 136361   Links: 1
Access: (0664/-rw-rw-r--) Uid: ( 1000/ngminhtrung)  Gid: ( 1000/ngminhtrung)
Access: 2017-11-30 00:01:00.000000000 +0700
Modify: 2017-11-30 00:01:00.000000000 +0700
Change: 2018-02-21 08:18:00.413734555 +0700
 Birth: -

Sau đó tiến hành lọc các file .JPG thông qua file00 và file01 như sau:

find . -name "*.JPG" -newer file00 -and -not -newer file01

Trong đó:

 • -newer-not -newer là option của lệnh find.

Kết quả đúng như ta mong đợi.

Tìm các file đuôi ".JPG" trong folder hiện tại giữa 2 ngày cho trước rồi move các file đó vào 1 folder khác.

Ví dụ cần move các files kia vào folder mới tên SIEMREAP (là folder con nằm trong folder hiện tại), thực hiện lệnh sau (nhờ Google):

find . -name "*.JPG" -newer file00 -and -not -newer file01 -exec mv {} ./SIEMREAP \;

Kết quả: KHÔNG RA kết quả. Báo lỗi:

mv ' ' not found

thử phương án khác:

find . -name "*.JPG" -newer file00 -and -not -newer file01 -print0 | xargs -0 -I {} mv {} ./SIEMREAP

nhưng vẫn không ăn thua

Kết luận

Đợi ngày khác phục thù hoặc có ai qua giúp đỡ chỉ giáo.

ngminhtrung 21-02-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Minh-Trung Nguyễn

63 bài viết.
121 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
54 16
Đăng lại một bài đã viết từ cách đây mấy tháng. Chủ đề này đã có không ít, nhưng chẳng hiểu sao lượng bài tự viết của dân lập trình người Việt ta v...
Minh-Trung Nguyễn viết gần 3 năm trước
54 16
White
28 6
Ghi chú: Tiêu đề hoàn toàn mang tính câu view. Bài copy từ blog của tác giả :) Tại sao lại có bài viết này? Một ngày đẹp giời tôi cần kiểm t...
Minh-Trung Nguyễn viết hơn 3 năm trước
28 6
White
17 4
Về bước tìm và xử lý dữ liệu của Việt Nam phục vụ Data Visualization nền web Làm việc với D3js được nửa năm, một trong những điều bận lòng là chưa...
Minh-Trung Nguyễn viết gần 3 năm trước
17 4
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
63 bài viết.
121 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!