Lấy đoạn văn bản giữa 2 chuỗi
TIL
781
sed
1
White

Dương Đức Đạt viết ngày 13/04/2017

Lấy đoạn văn bản giữa 2 chuỗi

Giả sử có file log rất rất rất dài như bên dưới:

Mon Dec 19 15:14:25 2016
Completed checkpoint up to RBA [0xed8.2.10], SCN: 49559582207
Mon Dec 19 15:20:50 2016
Incremental checkpoint up to RBA [0xed8.475dd.0], current log tail at RBA [0xed8.e56c1.0]
Mon Dec 19 15:36:32 2016
Beginning log switch checkpoint up to RBA [0xed9.2.10], SCN: 49561019703
Thread 2 advanced to log sequence 3801 (LGWR switch)
Current log# 5 seq# 3801 mem# 0: +DATA/pe2/onlinelog/group_5.1009.925254353
Current log# 5 seq# 3801 mem# 1: +DATA/pe2/onlinelog/group_5.1001.925254505
Mon Dec 19 15:36:40 2016
Archived Log entry 362384 added for thread 2 sequence 3800 ID 0xf2b2824a dest 2:
Archived Log entry 362385 added for thread 2 sequence 3800 ID 0xf2b2824a dest 10:
Mon Dec 19 15:41:50 2016
Completed checkpoint up to RBA [0xed9.2.10], SCN: 49561019703
Mon Dec 19 15:51:00 2016
Incremental checkpoint up to RBA [0xed9.6dd91.0], current log tail at RBA [0xed9.96f20.0]
Mon Dec 19 16:04:21 2016
Beginning log switch checkpoint up to RBA [0xeda.2.10], SCN: 49562407178
Thread 2 advanced to log sequence 3802 (LGWR switch)
Current log# 6 seq# 3802 mem# 0: +DATA/pe2/onlinelog/group_6.1005.925254357
Current log# 6 seq# 3802 mem# 1: +DATA/pe2/onlinelog/group_6.2199.925254509
Mon Dec 19 16:04:30 2016
Archived Log entry 362388 added for thread 2 sequence 3801 ID 0xf2b2824a dest 2:
Archived Log entry 362389 added for thread 2 sequence 3801 ID 0xf2b2824a dest 10:
Mon Dec 19 16:09:54 2016
Completed checkpoint up to RBA [0xeda.2.10], SCN: 49562407178

Bây giờ ta cần lấy log trong 1 khoảng thời gian để kiểm tra:

Giả sử cần lấy log từ Mon Dec 19 15:36:40 2016 đến Mon Dec 19 16:04:30 2016:

sed -n "/Mon Dec 19 15:36:40 2016/,/Mon Dec 19 16:04:30 2016/p" file_name > new_alert.log

Đơn giản phải không nào :v

Bây giờ thì mang đi đâu đọc cũng được rồi :D

DatElcaro 13-04-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Dương Đức Đạt

2 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
4 0
Giới thiệu về Phân vùng Phân vùng giải quyết vấn đề quan trọng trong việc hỗ trợ xử lý các bảng và indexes có kích thước rất lớn bằng cách phân ch...
Dương Đức Đạt viết hơn 4 năm trước
4 0
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!