Laravel blade stacks
PHP
78
Laravel
26
White

Đinh Quốc Hân viết ngày 22/09/2016

Laravel có một tính năng rất hay dành cho blade template đó là đẩy các đoạn scripts hay style vào một khối nào đó trên layout một cách dễ dàng, ví dụ như:

@push('scripts')
    <script src="/example.js"></script>
@endpush

Bạn có thể dùng đoạn mã đó nhiều lần và mỗi lần như vậy nó sẽ đẩy vào @stack trong layout:

<head>
    <!-- Head Contents -->
    @stack('scripts')
</head>

Quá tiện lợi phải không nào, nó dường như giống như cách ta đẩy code vào wp_head bằng cách add_action cho nó trong WordPress vậy. Bạn có thể đọc thêm về nó trong Laravel documentation.

Bài viết gốc được đăng tải trên blog của mình

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Đinh Quốc Hân

5 bài viết.
16 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
19 8
Trước khi Composer ra đời, chúng ta thường khó chịu với hàng tá các thư viện của bên thứ ba cần phải quản lý, rất khó khăn để cập nhật và còn lại c...
Đinh Quốc Hân viết hơn 2 năm trước
19 8
White
18 10
Design Pattern là kỹ thuật lập trình cung cấp cho chúng ta các mẫu thiết kế để áp dụng vào các trường hợp cụ thể để giải quyết các bài toán dễ dàng...
Đinh Quốc Hân viết hơn 1 năm trước
18 10
White
10 6
Lời giới thiệu Bạn là một web developer, bạn hầu như chỉ biết dev sản phẩm của mình và hầu như các công việc ở giai đoạn lằng nhằng như cài LAMP (...
Đinh Quốc Hân viết hơn 2 năm trước
10 6
Bài viết liên quan
White
2 2
Bash script to fast serve Laravel project Lười gõ dòng lệnh quá nên tạo ra cái script để gõ nhanh :D laravelstart.sh /bin/bash if z "$1" ] ...
Vũ Hoàng Chung viết hơn 1 năm trước
2 2
Male avatar
9 1
Để bắt đầu làm thêm của riêng bạn thì ban đầu bạn phải có một theme trắng ( Blank theme ) để bắt đầu Theme trắng là gồm có các thư mục và file cơ b...
Doan Van Manh viết gần 3 năm trước
9 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
16 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!