Laravel blade stacks
PHP
96
Laravel
41
White

Đinh Quốc Hân viết ngày 22/09/2016

Laravel có một tính năng rất hay dành cho blade template đó là đẩy các đoạn scripts hay style vào một khối nào đó trên layout một cách dễ dàng, ví dụ như:

@push('scripts')
    <script src="/example.js"></script>
@endpush

Bạn có thể dùng đoạn mã đó nhiều lần và mỗi lần như vậy nó sẽ đẩy vào @stack trong layout:

<head>
    <!-- Head Contents -->
    @stack('scripts')
</head>

Quá tiện lợi phải không nào, nó dường như giống như cách ta đẩy code vào wp_head bằng cách add_action cho nó trong WordPress vậy. Bạn có thể đọc thêm về nó trong Laravel documentation.

Bài viết gốc được đăng tải trên blog của mình

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Đinh Quốc Hân

2 bài viết.
18 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 1
Trong quá trình làm việc với laravel, đôi khi sẽ có thay đổi chút về thư mục public trong laravel. Cụ thể như khi chạy nó trên các shared hosting t...
Đinh Quốc Hân viết hơn 4 năm trước
1 1
Bài viết liên quan
White
4 2
Bash script to fast serve Laravel project Lười gõ dòng lệnh quá nên tạo ra cái script để gõ nhanh :D laravelstart.sh /bin/bash if z "$1" ] ...
Vũ Hoàng Chung viết 4 năm trước
4 2
Male avatar
9 1
Để bắt đầu làm thêm của riêng bạn thì ban đầu bạn phải có một theme trắng ( Blank theme ) để bắt đầu Theme trắng là gồm có các thư mục và file cơ b...
Doan Van Manh viết hơn 5 năm trước
9 1
Male avatar
1 0
Một ngày nào đó, bạn mới dựng source code lên. Bạn luôn hi vọng khi vào site sẽ hiển thị đẹp mắt và yếu tố đẹp mắt ban đầu sẽ là text của site của ...
skul169 viết hơn 4 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
18 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!