Lập trình web với golang part 1 ( khởi đầu)
golang
40
White

Nguyen Canh Linh viết ngày 03/04/2016

Mình chỉ hướng dẫn trên linux.

Cài đặt golang ( Mình sử dụng phiên bản 1.6 )

mkdir ~/dev-tools
mkdir ~/go-source
cd ~/dev-tools
wget https://storage.googleapis.com/golang/go1.6.linux-amd64.tar.gz
tar -C /usr/local -xzf go1.6.linux-amd64.tar.gz
nano ~/.profile
export GOPATH=~/go-source
export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin:$GOPATH/bin
source ~/.profile

Giải thích:

  • Tải file go1.6.linux-amd64.tar.gz
  • Giải nén vào thư mục /usr/local
  • Export biến môi trường GOPATH để lưu trữ mã code, thư viện go sẽ sử dụng sau này.
  • Export path cho GOROOT ( thư mục làm việc chính của golang) và thưc mục build source của bạn. Export /usr/local/go/bin sẽ giúp bạn có thể sử dụng go command. Export $GOPATH/bin để sử dụng thư viện và mã nguồn của bạn sau này khi sử dụng go install

Kiểm tra việc cài đặt :
go version

Tiếp cận lập trình web với Beego

( Bạn có thể thử với Gin hoặc Goji tùy nhu cầu sử dụng, nếu bạn muốn lập trình fullstack, MVC thì có thể sử dụng Beego, Gin, Revel, nếu chỉ sử dụng để làm REST API thì không nên sử dụng Beego mà nên chọn một lighter framework ví dụ như Goji, go-json-rest).

Cài đặt beego.

go get github.com/astaxie/beego
go get github.com/beego/bee

Tạo một project để test. Các bạn lưu ý để thuận tiện trong việc deploy hay import các thư viện thì project của bạn MUST BE đặt trong $GOPATH/src folder. Nếu làm việc với github thì đặt trong $GOPATH/src/github.com/{user}/{project}

cd $GOPATH/src
bee new hello
cd hello
bee run

Xong. Bạn đã có một website được build bằng ngôn ngữ golang, truy xuất vào http://localhost:8080 để kiểm tra.

Tạm thời thế đã. Trong lúc chờ đợi ra part 2 các bạn thử bắt đầu với https://gobyexample.com/hello-world để làm quen với golang trước.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyen Canh Linh

5 bài viết.
4 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 1
Trước hết mình sẽ đi qua việc sử dụng bean trong Spring để các bạn dễ hình dung. Khi sử dụng Spring để tạo một bean bạn khai báo như sau. Tron...
Nguyen Canh Linh viết 5 năm trước
2 1
White
1 2
Gõ tiếng việt với fcitxunikey. Thực hiện cài đặt : $ sudo aptget install fcitxunikey Sau khi cài đặt thành công bạn mở ứng dụng quản lý phương t...
Nguyen Canh Linh viết 5 năm trước
1 2
Bài viết liên quan
White
16 1
Crawl dữ liệu Crawl là một vấn đề hay gặp trong quá trình làm software. Ví dụ lấy tin tức, tin giảm giá, vé xem phim... là những dạng của crawl. Mộ...
Thach Le viết 5 năm trước
16 1
White
50 7
Là một người thường xuyên đọc Quora, có một điểm cá nhân tôi thấy rất ấn tượng ở quora chính là khả năng autocomplete với tốc độ ánh sáng. (Ảnh) ...
huydx viết hơn 3 năm trước
50 7
White
12 2
Makefile thực hiện một số thao tác thường dùng trong Go Khi làm project Go mình thường tạo một file Makefile dạng này: Lưu ý nhớ thay thành tên m...
Huy Trần viết gần 5 năm trước
12 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
4 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!