Làm việc với Json strong typescript
TIL
655
TypeScript
8
json
8
White

khoinv viết ngày 17/02/2017

Cách gán kiểu cho dữ liệu Json

Kiến thức:

 • JSON.stringify(obj) sẽ tự động gọi obj.toJSON
 • JSON.parse(obj) có thêm thêm vào hàm obj.parse

Dưới là impliment đơn giản, không sử dụng obj.reciver
Tham khảo link chi tiết phần tham khảo.

class User{
  public username: string;
  public created: string;
  constructor(name: string, created?: string){
    this.username = name;
    this.created = created || '';
  }
  static apply(userLike: User): User{
    return new User(
      userLike.username,
      userLike.created
    )
  }

  public toJSON(): any{
    return {
      "name": this.username
    }
  }
}

const username = $("input[name='username']");
const user: User = new User(username);
$.post(url, JSON.stringify(user), function(data){
  const createdUser: User = User.apply(data.response)
});

Tham khảo
khoinv 16-02-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

khoinv

6 bài viết.
28 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
7 5
Hôm nay vô tình đọc được bài của anh @huytd về (Link) Theo chuỗi cảm hứng mình cũng xin chia sẻ về bài toán (Link) Cách giải đơn giản python s...
khoinv viết 2 năm trước
7 5
White
1 2
có thể bạn biết thừa] Ctags là gì + Cách cài đặt Ctags thì các bạn có thể xem ở bài (Link) của bạn @hienvd. Minh xin được tóm tắt lại: vim và 1 s...
khoinv viết 2 năm trước
1 2
White
1 0
Link tổng hợp các Awesome Repository https://github.com/sindresorhus/awesome content khoinv 21112016
khoinv viết 2 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 7 tháng trước
0 2
Male avatar
4 0
Câu chuyện Gần đây tôi đang chuẩn bị tham gia quản lý một dự án phần mềm. Công cụ quản lý dự án hiện tại chủ yếu là Redmine. Tuy nhiên do Redmine k...
Hawkie viết 2 tháng trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
28 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!