Làm việc với Json strong typescript
TIL
782
TypeScript
10
json
12
White

khoinv viết ngày 17/02/2017

Cách gán kiểu cho dữ liệu Json

Kiến thức:

 • JSON.stringify(obj) sẽ tự động gọi obj.toJSON
 • JSON.parse(obj) có thêm thêm vào hàm obj.parse

Dưới là impliment đơn giản, không sử dụng obj.reciver
Tham khảo link chi tiết phần tham khảo.

class User{
  public username: string;
  public created: string;
  constructor(name: string, created?: string){
    this.username = name;
    this.created = created || '';
  }
  static apply(userLike: User): User{
    return new User(
      userLike.username,
      userLike.created
    )
  }

  public toJSON(): any{
    return {
      "name": this.username
    }
  }
}

const username = $("input[name='username']");
const user: User = new User(username);
$.post(url, JSON.stringify(user), function(data){
  const createdUser: User = User.apply(data.response)
});

Tham khảo
khoinv 16-02-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

khoinv

6 bài viết.
28 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
7 5
Hôm nay vô tình đọc được bài của anh @huytd về (Link) Theo chuỗi cảm hứng mình cũng xin chia sẻ về bài toán (Link) Cách giải đơn giản python s...
khoinv viết hơn 4 năm trước
7 5
White
1 2
có thể bạn biết thừa] Ctags là gì + Cách cài đặt Ctags thì các bạn có thể xem ở bài (Link) của bạn @hienvd. Minh xin được tóm tắt lại: vim và 1 s...
khoinv viết hơn 4 năm trước
1 2
White
1 0
Link tổng hợp các Awesome Repository https://github.com/sindresorhus/awesome content khoinv 21112016
khoinv viết hơn 4 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
19 3
(Link) (Link) — tracks device battery state. (Link) (Link) — tracks geo location state of user's device. (Link) (Link) — tr...
Đinh Viễn viết hơn 1 năm trước
19 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
28 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!