Làm thế nào để căn khoảng cách theo px khi tạo ui cho Android
TIL
491
White

Văn Đức Hoàng viết ngày 23/09/2016

Làm thế nào để căn khoảng cách theo px khi tạo ui cho Android

Vấn đề:

  • Android có rất nhiều kích cỡ màn hình khác nhau, kích thước một px với mỗi kích cỡ màn hình là khác nhau.
  • Trong khi thiết kế UI với XML dùng dp thì yêu cầu design nhận được từ khách hàng lại là cần căn chỉnh theo px.

=> Làm thế nào để căn khoảng cách chuẩn UI theo px để hiển thị đúng trên tất cả các kích cỡ màn hình

Các giải quyết vấn đề:

  • Qui đổi từ px sang dp để triển khai cho tất cả các màn hình.
  • Dùng script để thực hiện tự động chuyển đổi.

Script :

public static float dpFromPx(final Context context, final float px) {
    return px / context.getResources().getDisplayMetrics().density;
}

public static float pxFromDp(final Context context, final float dp) {
    return dp * context.getResources().getDisplayMetrics().density;
}

Done!

VanDucHoang 23-09-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Văn Đức Hoàng

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
White
8 0
Lấy fake path của file trong html input Ngữ cảnh: em cần làm một cái nút tải ảnh lên có preview. GIải pháp đầu: Dùng (Link) đọc file ảnh thành ba...
Hoàng Duy viết gần 2 năm trước
8 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!