Làm thế nào để căn khoảng cách theo px khi tạo ui cho Android
TIL
781
White

Văn Đức Hoàng viết ngày 23/09/2016

Làm thế nào để căn khoảng cách theo px khi tạo ui cho Android

Vấn đề:

  • Android có rất nhiều kích cỡ màn hình khác nhau, kích thước một px với mỗi kích cỡ màn hình là khác nhau.
  • Trong khi thiết kế UI với XML dùng dp thì yêu cầu design nhận được từ khách hàng lại là cần căn chỉnh theo px.

=> Làm thế nào để căn khoảng cách chuẩn UI theo px để hiển thị đúng trên tất cả các kích cỡ màn hình

Các giải quyết vấn đề:

  • Qui đổi từ px sang dp để triển khai cho tất cả các màn hình.
  • Dùng script để thực hiện tự động chuyển đổi.

Script :

public static float dpFromPx(final Context context, final float px) {
    return px / context.getResources().getDisplayMetrics().density;
}

public static float pxFromDp(final Context context, final float dp) {
    return dp * context.getResources().getDisplayMetrics().density;
}

Done!

VanDucHoang 23-09-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Văn Đức Hoàng

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!