Làm quen với Ansible
TIL
780
White

Thỏ viết ngày 27/12/2019

Làm quen với Ansible

  1. Cài đặt Ansible trên Centos:

yum install epel-release git python python-devel python-pip openssl ansible

Kiểm tra version của ansible : ansible --version

  1. Tìm hiểu cấu trúc cơ bản:
  • Configuration : Mặc định file config của Ansible sẽ là : /etc/ansible/ansible.cfg
  • Cấu hình file hosts: File hosts mặc định của Ansible : /etc/ansible/hosts Tại file host này ta thiết lập hostname và IP/ Domain đi kèm để Ansible có thể hiểu. VD:

[Test]
192.168.1.103

[Monitor]
192.168.1.104

Thực hiện thử một command ad-hoc cơ bản:

Kiểm tra kết nối tới server có hostname Test:
ansible Test -m ping

Kiểm tra tiến trình của một service trên server có hostname Monitor:
ansible Monitor -a "systemctl status firewalld"

Cài đặt một service lên server có hostname Monitor
ansible Monitor -a "yum install -y nginx"

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Thỏ

3 bài viết.
3 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 2
Yêu cầu: Giả sử bạn cần phải thiết lập một Swarm để quản lý tập trung các container trên nhiều server vật lý/ ảo. Thay vì phải ssh hoặc remote vào...
Thỏ viết hơn 1 năm trước
1 2
White
1 1
Các khái niệm cơ bản Redis là gì? Ưu điểm và ứng dụng trong thực tế. Redis (REmote DIctionary Server) là một mã nguồn mở được dùng để lưu trữ dữ...
Thỏ viết 1 năm trước
1 1
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
3 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!