Kotlin mutable & immutable variable – Val vs Var
Kotlin
104
mutable
3
immutable
3
Val
1
var
1
Male avatar

loveprogramming viết ngày 16/04/2021

https://grokonez.com/kotlin/kotlin-mutable-immutable-variable-val-vs-var

Kotlin mutable & immutable variable – Val vs Var

In the tutorial, JavaSampleApproach explains the differences between Kotlin Val vs Var.

1. Kotlin Val

val is used to declare a read-only variable. It likes final in Java.
So we can NOT re-assign a new value for val variable.

kotlin val vs var - val

2. Kotlin Var

var is used to declare a mutable variable. So we can change value of var variables.


data class Customer(val id: Int, var name: String)

fun main(args : Array) {
  /*
   * I. Basic Datatype
   */
  var a = 5
  println("a = $a") // a = 5
  // can not re-assign a new value
  a = 6
  println("a = $a") // a = 6
  
  var str = "abc"
  println("str = $str") // str = abc
  // can not re-assign a new value
  str = "xyz"
  println("str = $str") // str = xyz
  
  /*
   * II. Object data model
   */
  var cust = Customer(1, "Jack")
  println("cust = $cust") // cust = Customer(id=1, name=Jack)
  // can not re-assign a new value
  cust = Customer(2, "Mary")
  println("cust = $cust") // cust = Customer(id=2, name=Mary)
}

3. Kotlin Val & Var with Object's Properties

More at:

https://grokonez.com/kotlin/kotlin-mutable-immutable-variable-val-vs-var

Kotlin mutable & immutable variable – Val vs Var

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 7 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
5 1
(Ảnh) Link gốc bài viết (Link) Mục tiêu của bài này là: Giải thích vì sao lại không nên mu...
Đào Văn Hùng viết 2 năm trước
5 1
White
20 0
(Ảnh) Link gốc bài viết (Link) Mở đầu Bạn đã từng đọc hay nghe đâu đó nói rằng: mutable là giá trị có thể thay đổi được còn immutable là giá trị k...
Đào Văn Hùng viết 3 năm trước
20 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!