Kotlin SpringMVC Form Submission – with Thymeleaf + SpringBoot + Boostrap 4 Form

https://grokonez.com/spring-framework/spring-boot/kotlin-spring-boot/kotlin-springmvc-form-submission-thymeleaf-springboot-boostrap-4-form

Kotlin SpringMVC Form Submission – with Thymeleaf + SpringBoot + Boostrap 4 Form

In the tutorial, JavaSampleApproach will show you how to create a web application Kotlin SpringMVC Form Submmission with Thymeleaf, SpringBoot and Boostrap 4 Form.

I. Technologies

– Java 1.8
– Maven 3.6.1
– Spring Tool Suite – Version 3.9.0.RELEASE
– Spring Boot – 1.5.9.RELEASE
– Kotlin 1.1.61

 • Thymeleaf
 • Bootstrap 4

  II. Goal

  In the tutorial, We create a SpringBoot project as below structure:

Kotlin SpringMVC Form Submission - Thymeleaf + SpringBoot + Bootstrap 4 - project structure

Run and check result:

-> form submmission:

Kotlin SpringMVC Form Submission - Thymeleaf + SpringBoot + Bootstrap 4 - fill data to form

Kotlin SpringMVC Form Submission - Thymeleaf + SpringBoot + Bootstrap 4 - logs request

-> result:

Kotlin SpringMVC Form Submission - Thymeleaf + SpringBoot + Bootstrap 4 - results

III. Practice

Step to do:

 • Create SpringBoot project
 • Create data models
 • Create Web Controller
 • Create submission forms

  1. Create SpringBoot project

  We use SpringToolSuite to create a SpringBoot project with dependencies:

More :

https://grokonez.com/spring-framework/spring-boot/kotlin-spring-boot/kotlin-springmvc-form-submission-thymeleaf-springboot-boostrap-4-form

Kotlin SpringMVC Form Submission – with Thymeleaf + SpringBoot + Boostrap 4 Form

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
48 17
Hướng dẫn lập trình Spring Security Trong bài viết lần này, mình sẽ giúp các bạn bước đầu tìm hiểu (Link) thông qua xây dựng các chức năng: Đăng ...
Nguyễn Tuấn Anh viết hơn 5 năm trước
48 17
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/springframework/springmvc/springwebmvcformsubmissionspringboot Spring Web MVC – Spring Form Submission | Spring Boot Web For...
loveprogramming viết 1 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!