Kotlin HTTP Call with AsyncTask example | Android
Kotlin
104
AsyncTask
1
android
87
Male avatar

loveprogramming viết ngày 21/05/2021

https://grokonez.com/android/kotlin-http-call-with-asynctask-example-android

Kotlin HTTP Call with AsyncTask example | Android

In this tutorial, we're gonna look at way to implement HTTP Call with AsyncTask to get data from Yahoo Weather API.

I. Technologies

 • Android Studio 3
 • Kotlin 1.1.51

  II. Overview

  1. Goal

  We will build an Android App that uses AsyncTask to implement asynchronous HTTP request to Yahoo Weather API:

kotlin-http-asynctask-goal

2. HTTP Call with AsyncTask

2.1 AsyncTask

AsyncTask allows us to perform background operations, then publishs results on the UI thread without having to manipulate threads and/or handlers.

To work with AsyncTask, we must create its subclass, then override at least one method named doInBackground():


class GetWeatherAsyncTask : AsyncTask() {

  override fun onPreExecute() {
    // Before doInBackground
  }

  override fun doInBackground(vararg params: Params?): Progress {
    // ...
    publishProgress(progressResult)

    return result
  }

  override fun onProgressUpdate(vararg values: Progress?) {
    // use progressResult to do things such as updating UI...
  }

  override fun onPostExecute(result: Result?) {
    // Done: use result which is returned from doInBackground()
  }
}

2.2 HttpURLConnection

We use HttpURLConnection to work with HTTP-specific features.

 • get a new HttpURLConnection by calling URL.openConnection()
 • read the response from the stream returned by getInputStream() method (inputStream field in Kotlin)

More at:

https://grokonez.com/android/kotlin-http-call-with-asynctask-example-android

Kotlin HTTP Call with AsyncTask example | Android

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 7 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 7 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
1 0
Tôi đã gặp vấn đề với việc đồng bộ danh bạ trên chiếc Samsung Galaxy S6 Edge của khi bật chế độ tiết kiệm pin. Sau khi tìm kiếm 1 lúc, tôi đã tìm r...
Lương Trưởng viết hơn 2 năm trước
1 0
White
9 4
Ở bài viết lần trước](), tôi đã nói về "hoàn cảnh" tại sao tôi lại cần sử dụng openssl trên android native, đồng thời cũng đã giới thiệu qua về các...
huydx viết hơn 6 năm trước
9 4
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!