Kotlin GridView example: Show List of Items on Grid | Android
Kotlin
104
gridview
2
android
87
Male avatar

loveprogramming viết ngày 12/04/2021

https://grokonez.com/android/kotlin-gridview-example-show-list-of-items-on-grid-android

Kotlin GridView example: Show List of Items on Grid | Android

GridView is an Android ViewGroup that can show items in a 2-dimensional, scrollable grid. The grid items will be inserted to the layout using an Adapter. In this tutorial, we're gonna create an Android App that can show List of Items on a Grid using GridView.

More Practice: Kotlin GridView example: Show Item Details | Android

Related Post: Kotlin ListView example | Android

I. Technologies

 • Android Studio 3
 • Kotlin 1.1.51

  II. Overview

  1. Goal
  We will build an example that uses GridView to show list of food items like this: kotlin-gridview-goal
  2. Project Structure
  kotlin-gridview-project-structure

  III. Practice

  1. Set up Project
 • Create New Project:
  kotlin-gridview-create-project

 • Add each item insides sample_images to res/drawable folder.

More at:

https://grokonez.com/android/kotlin-gridview-example-show-list-of-items-on-grid-android

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 7 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
1 0
Tôi đã gặp vấn đề với việc đồng bộ danh bạ trên chiếc Samsung Galaxy S6 Edge của khi bật chế độ tiết kiệm pin. Sau khi tìm kiếm 1 lúc, tôi đã tìm r...
Lương Trưởng viết hơn 2 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!