Kotlin GridView example: Show Item Details | Android
Kotlin
104
gridview
2
android
87
Male avatar

loveprogramming viết ngày 21/05/2021

https://grokonez.com/android/kotlin-gridview-example-show-item-details-android

Kotlin GridView example: Show Item Details | Android

In previous post, we had known how to show list of Items using GridView. This tutorial shows you way to implement onClick Event on Item and come into its details.

Related Post: Kotlin ListView example | Android

I. Technologies

 • Android Studio 3
 • Kotlin 1.1.51

  II. Overview

  1. Goal

  We will build an example that uses GridView to show list of food items like this: kotlin-gridview-goal

When clicking on any Item, we can go to its details in new Activity:
kotlin-gridview-show-details-goal

2. Project Structure

kotlin-gridview-show-details-structure

In this example, we add FoodDetails Activity class. Clicking on any Item in MainActivity will direct us to FoodDetails (with image, name, description).

III. Practice

1. Set up Project

 • Create New Project:
  kotlin-gridview-create-project

 • Add each item insides sample_images to res/drawable folder.

 • Add FoodDetails Activity:
  kotlin-gridview-add-activity-details

  2. Layout

  2.1 Container Layout

  Open res/layout/activity_main.xml file:

More at:

https://grokonez.com/android/kotlin-gridview-example-show-item-details-android

Kotlin GridView example: Show Item Details | Android

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 11 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/android/kotlingridviewexampleshowlistofitemsongridandroid Kotlin GridView example: Show List of Items on Grid | Android Grid...
loveprogramming viết 6 tháng trước
0 0
White
1 0
Tôi đã gặp vấn đề với việc đồng bộ danh bạ trên chiếc Samsung Galaxy S6 Edge của khi bật chế độ tiết kiệm pin. Sau khi tìm kiếm 1 lúc, tôi đã tìm r...
Lương Trưởng viết hơn 2 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!