Kotlin - How to convert Object to/from JSON by Gson with Kotlin language
Kotlin
104
json
15
gson
3
Object
5
Male avatar

loveprogramming viết ngày 13/04/2021

Kotlin - How to convert Object to/from JSON by Gson with Kotlin language

https://grokonez.com/kotlin/kotlin-convert-object-tofrom-json-gson-kotlin-language

This tutorial shows you how to use Gson to convert Kotlin object to/from JSON.

I. Technology

 • Java 1.8
 • Kotlin 1.1.2
 • Maven 3.5.1

  II. Overview

  1. Goal

 • Convert JSON string/JSON file to Person(name:String,age:Int,messages:List) Kotlin Object/List/Map
 • Convert Person Object/List/Map to JSON string.

  2. Steps to do

 • add Dependency:
  <dependency>
  <groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId>
  <artifactId>kotlin-stdlib</artifactId>
  <version>1.1.2</version>
  </dependency>

<dependency>
<groupId>com.google.code.gson</groupId>
<artifactId>gson</artifactId>
<version>2.8.0</version>
</dependency>

 • import:
  
  import com.google.gson.Gson
  import com.google.gson.GsonBuilder
  import com.google.gson.reflect.TypeToken
  

More at:

https://grokonez.com/kotlin/kotlin-convert-object-tofrom-json-gson-kotlin-language

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 11 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 10 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 10 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
3 0
Trong bài viết này, mình sẽ sử dụng 2 thư viện xử lý JSON phổ biến nhất hiện nay là (Link) và (Link) để thực hiện convert Java object sang JSON str...
Nguyễn Tuấn Anh viết gần 3 năm trước
3 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!